La Fundació contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els ODS són  una iniciativa de Nacions Unides per fer possible al 2030 un món veritablement sostenible. La Fundació hi contribuim, amb la involucració de tots els col·lectius, mitjançant la missió i els serveis de suport a les persones amb discapacitat i trastorn mental i altres colectius en risc d’exclussió social.

Amb la voluntat de millorar la qualitat de vida, la Fundació ofereix diversos serveis com els Centres Ocupacionals i els Serveis de Suport a la Llar, Suport Familiar i Serveis Formatius i de Lleure, seguint una metologia d’atenció basada en la persona, cuidant tots els aspectes sanitaris, físics, socials i mentals i posant a cada persona en el centre del seu propi benestar, amb itineraris personalitzats per tal d’adaptar els serveis i activitats als interessos, desitjos, possibilitats i desenvolupament de cada persona.

La Fundació impulsa la seguretat laboral (ODS 3) de tots/es els treballadors/es mitjançant el Comitè de Seguretat i Salut i les avaluacions dels riscos del lloc de treball, aconseguint cada any la seva certificació en la norma OHSAS 18001 (gestió de la Prevenció de Riscos laborals).

Els Centres Formatius de la Fundació, ofereixen orientació i capacitació a les persones amb especials dificultats, afavorint la seva integració en el mercat laboral.Les pràctiques laborals a les empreses són un complement habitual de les activitats formatives de la Fundació, mitjançant les quals les persones amb mes dificultat d’inserció laboral poden adquirir experiència laboral i conèixer diferents opcions, tasques i perfils laborals.
La Fundació disposa d’un Pla d’Igualtat per garantir la igualtat de tracte i la qualitat de contractació i promoció de les persones que hi treballen, millorant la seva formació i ocupabilitat.
La Fundació defensa els drets laborals i fomenta l’ocupació de les persones amb discapacitat i trastorn mental, i ofereix a les empreses i administracions serveis que, a més de facilitar l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció laboral, reforcen la seva Responsabilitat Social Corporativa, integrant aspectes econòmics, mediambientals i socials.

La Fundació impulsa múltiples projectes amb la sostenibilitat econòmica, rendibilitat social i la innovació com a elements inseparables, amb un model d’economia social que posa pel davant a les persones. Els projectes territorials integrats són una nova forma de treballar, en estreta col·laboració amb les administracions locals, i amb tot tipus d’agents del territori.

El Sistema Integrat de Gestió i la certificació dels sistemes de Qualitat, Medi ambient i Prevenció de Riscos Laborals són peces fonamentals per a un treball consensuat, aportant valor i millorar els resultats. Les auditories anuals, permeten continuar millorant els processos i la gestió de l’entitat i els serveis que la Fundació porta a terme.

La Fundació disposa d’un Pla d’Igualtat (ODS 5, 10) per garantir la igualtat de tracte i la qualitat de contractació i promoció de les persones que hi treballen, millorant la seva formació i ocupabilitat. La Comissió d’Igualtat coordina el II Pla d’Igualtat (2019-2022) està treballant en la revisió del Pla d’Igualtat 2021-2024.
La Fundació fomenta les ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11) mitjançant la creació d’ocupació de persones amb dificultats i l’elaboració de productes amb intervenció de persones amb diversitat funcional, promovent el consum responsable a empreses, administracions i ciutadania.
La Fundació continua desenvolupant el seu compromís amb la sostenibilitat ambiental dels seus serveis i activitats (ODS 12) mitjançant el control de consum de combustibles, reducció de restes vegetals, reducció del consum de productes fitosanitaris i fertilitzants, execució de projectes forestals i publicacions de conscienciació i informació ambiental.
La Fundació forma part d’organitzacions com la CEPTA, DINCAT o FEGP, per crear xarxa i aportar millores al sector. Es col·labora regularment amb entitats com SinergrupFundació GinacFundació Santa TeresaEmpresa d’Inserció i FTCT, i es treballa en col·laboració amb diferents agents públics i privats per a la consecució dels objectius.Mitjançant els serveis del Centre Especial de Treball i els Serveis d’Integració laboral, la Fundació treballa en col·laboració amb les empreses i administracions interessades a participar en l’itinerari d’inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.