Les entitats Fundalis disposem d’un Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, dirigit a tots els col·lectius que en formem part: persones usuàries, famílies, plantilla, col·laboradores externes, empreses clients i proveïdores i ciutadania en general.

El Pla d’Igualtat inclou un Protocol de revencio contra l’assetjament i una Guia de llenguatge no sexista, entre altres accions de promoció d’una gestió organitzativa igualitària, ús de llenguatge no sexista ni discriminatori, participació igualitària en els llocs de treball, promoció de la presència de dones en càrrecs de responsabilitat, conciliació de la vida personal i professional, prevenció de salut i riscos laborals amb perspectiva de gènere, igualtat retributiva entre dones i homes i condicions laborals igualitàries.

El 2022 hem iniciat l’elaboració del III Pla d’Igualtat, que inclou una diagnosi de la percepció i opinió de les persones treballadores sobre la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones a l’entitat, per la qual cosa s’ha realitzat una enquesta entre totes les persones treballadores de l’entitat, els resultats de la qual permetran identificar possibles àrees de millora.

Entre totes i tots, avancem cap a la igualtat!

*Valoracions entre 1 (molt en desacord) i 4 (molt d’acord)