Serveis a les persones

Per aconseguir la felicitat de les persones, la Fundació ofereix diversos serveis amb la voluntat de millorar la qualitat de vida i de donar suport en aquells àmbits que més ho necessiten.

Skip to content