La Memoria 2019 mostra, d’una manera resumida, l’actuació de l’entitat al llarg de l’exercici, mitjançant dades corresponents als àmbits social, econòmic i ambiental, per tal de poder avaluar el grau de compliment de la nostra finalitat fundacional, millorant la inserció laboral i social i també la qualitat de vida i la felicitat de moltes persones. L’aportació del voluntariat, institucions públiques, empreses privades, famílies, treballadores i treballadors, i persones ateses pels diferents centres i serveis de la Fundació, ha fet possible la realitat que us presentem i, per aquest motiu, us volem traslladar el nostre agraïment més sincer.

El treball conjunt amb la Fundació Santa Teresa del Vendrell i amb la Fundació Ginac, ha permès crear moltes sinergies i avançar en la qualitat assistencial i en la viabilitat econòmica dels projectes, construint un futur compartit. La Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona i la Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona, són un bon exemple d’aquesta feina conjunta.

El sector continua en crisi, amb retallades i congelacions de subvencions durant 10 anys. Malgrat tot, convençuts de la important tasca social, la Fundació treballa amb il·lusió, professionalitat i proactivitat, innovant i creant nous serveis, per mantenir i millorar el nivell d’atenció a les persones, reinventant-se, plantejant nous projectes i fent coses noves de manera diferent, amb el suport de les altres entitats de Fundalis i de Sinergrup.

Volem destacar tres projectes que han marcat aquest exercici:

• La posada en funcionament del programa Bon dia per donar suport a les famílies de la Fundació i a les persones grans del barri de Campclar que viuen soles.
• El projecte “Viu l’estiu”, una alternativa de lleure i un parèntesi a la rutina diària, a partir de l’organització d’activitats en funció dels interessos de les persones. Aquest projecte neix de la voluntat de proporcionar a les famílies facilitats per a la conciliació laboral i familiar, i de poder disposar d’un temps personal durant el mes d’agost.
• La Fundació ha donat d’alta un Servei d’Ajuda a Domicili, per poder donar suport domiciliari a totes aquelles persones i famílies que ho puguin necessitar.

La Fundació Onada treballa cada dia per continuar sent una organització innovadora i de futur que aporta solucions a les persones amb més dificultats de la comarca del Tarragonès. Amb el compromís i l’esforç de totes les persones i institucions vinculades a la Fundació, mantindrem viu l’esperit de millora permanent i la sensibilitat per treballar al costat de les persones que més ens necessiten.

VIU L’ESTIU ha estat, durant la primera quinzena del mes d’agost del 2020, una alternativa de lleure i un parèntesi a la rutina diària, a partir de l’organització d’activitats en funció dels interessos de les persones.

El projecte ha ofert, tant a  les persones ateses a la Fundació com externes a ella, la possibilitat de seguir gaudint d’activitats de lleure durant el període de vacances. També ha proporcionat a les famílies facilitats per a la conciliació laboral i familiar així com poder disposar d’un temps personal.

Amb el suport de:

20 alumnes de la comarca del Tarragonès han realitzat a la Fundació Onada un curs d’Auxiliar de Cuina i Bar-Sala amb pràctiques laborals als establiments d’hostaleria. L’Hotel Tarraco Park és un dels establiments que ofereix conveni de pràctiques per millorar la inserció laboral dels alumnes de la Fundació Onada. Llegir més

Els efectes del coronavirus ens aboquen a una crisi econòmica i social, fruit d’un model econòmic acabat, però també a un nou paradigma empresarial que ha d’incorporar aspectes mediambientals i socials, foment de la tecnologia i, sobre tot, major interdependència entre els diferents agents econòmics. Escollir aquells agents que comparteixin els nostres valors i crear xarxes per construir plegats el futur que volem, serà la base de la nova economia. Llegir més

Amb el suport del programa Incorpora de la Caixa, la Fundació Onada ha adaptat el Servei d’Inserció Laboral i orientació empresarial per continuar oferint oportunitats als col·lectius més vulnerables. Des de casa, i amb la coordinació i col·laboració que suposa el treball en xarxa, la tecnologia ha permés mantenir l’activitat i, fins i tot, buscar noves vies d’acció, aprofitant les oportunitats que sorgeixen amb cada crisi.
Llegir més

Dincat segueix esperant mesures extraordinàries per garantir els llocs de treball

Més informació a la premsa sobre coronavitus i discapacitat:

Llegir més

DINCAT i ECOM fan una crida conjunta perquè es reforci la protecció en la pandèmia COVID-19 a totes les persones amb discapacitat, i el suport a les entitats del sector. Ofegades ja econòmicament per un infrafinançament crònic per part de l’Administració des de fa deu anys, les entitats necessiten el suport de l’Administració Pública per assumir els costos econòmics per fer front a la pandèmia i garantir la salut dels i de les professionals, i les persones que atenen. Llegir més

El 2007, l’Assemblea General de les Nacions Unides va instaurar el 2 d’abril com a Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme, amb l’objectiu de posar en relleu la necessitat de contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorn de l’espectre de l’autisme (TEA) i promoure la seva inclusió en tots els àmbits de la societat com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. Llegir més