Empresa social

La Fundació ofereix a les empreses i administracions serveis que, a més de facilitar l’ocupació de persones amb dificultats d’inserció laboral, reforcen la Responsabilitat Social Corporativa, integrant aspectes econòmics, mediambientals i socials. Apliquem un sistema integral de gestió que garanteix la qualitat dels nostres treballs i la seguretat dels treballadors. Tenim una trajectòria professional avalada per més de 30 anys d’experiència i flexibilitat per buscar solucions i crear noves oportunitats a partir de les diferents necessitats professionals.

Moltes empreses i administracions confien en els serveis laborals de la Fundació. Si hi esteu interessats, contacteu al 977 55 29 26 o per email a onada@fundacioonada.org . També es pot descarregar el Catàleg Online del Centre Especial de Treball o el Catálogo de servicios CET (en castellano).

JARDINERIA I TREBALLS AL MEDI NATURAL

La Fundació aporta solucions integrals, amb una àmplia experiència en assessorament tècnic, realització de projectes i execució de tasques de jardineria o d’adequació d’espais:

Gestió d’espais verds i jardins: Disseny d’espais · Assessorament tècnic · Manteniment i gestió integral · Execució d’obres · Preparació i condicionament de terres · Instal·lació i manteniment de sistemes de reg · Sembra i plantació · Gestió d’arbrat, plantacions, esporgues

Treballs forestals i mediambientals: Manteniment integral dels murs verds · Neteja forestal · Recuperació d’espais naturals · Franges de seguretat · Recuperació de camins · Manteniment de parcel·les · Manteniment de línies elèctriques · Neteja de boscos per la millora cinegètica · Neteja de cursos fluvials

NETEJA

En resposta a les necessitats dels clients amb flexibilitat i rapidesa, del servei planificat a la resolució de situacions imprevistes.

Neteja d’edificis: Oficines i locals · Vidres amb elevador, escales i/o pèrtigues · Instal·lacions esportives · Neteja de final d’obra · Naus i instal·lacions industrials

Neteja viària amb maquinària especialitzada · Via pública · Embornals i zones d’evacuació · Aparcaments · Buidat de papereres i neteja de l’entorn de zones de contenidors · Suport de neteja mecànica i manual en dates especials

Neteja de vehicles: Neteja manual interior i rentat exterior de flotes, al propi centre de treball

SERVEIS AMBIENTALS I DESTRUCCIÓ DOCUMENTAL

El compromís i respecte pel medi ambient inspiren aquest servei de recollida de paper i residus municipals (particulars i comerç), manteniment de les zones de concentració de contenidors i de l’entorn més immediat, recollida i gestió d’oli vegetal i altres residus vegetals; elaboració i execució de projectes amb impactes ambientals positius; disseny i execució de tallers i activitats educatives ambientals.

PINTURA, SENYALITZACIÓ VIAL I MANTENIMENT D’ÀREES DE JOCS INFANTILS

Un equip de professionals dedicats a la pintura i senyalització, permet ordenar, mantenir i garantir la seguretat de totes dels vianants: Delimitació de zones interiors i exteriors d’empreses · Senyalització de pàrquings · Bandes contínues i discontínues · Senyalització horitzontal, illetes, passos de vianants, fletxes de direcció · Esborrament de línies · Subministrament i col·locació de senyalització vertical i mobiliari urbà · Pintura d’interiors i exteriors.

La Fundació busca la col·laboració i dona suport a les empreses que vulguin participar en l’itinerari d’inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, i ofereix el servei gratuït de contractació a través de la borsa de persones candidates amb Certificat de Discapacitat, i que han realitzat un itinerari laboral i de capacitació personalitzat.

Per facilitar la contractació i el procés d’inserció, oferim:

  • Anàlisi del lloc de treball, per valorar les habilitats, coneixements i aptituds necessàries.
  • Preselecció de candidats de la nostra borsa de treball, per afinar amb el perfil més adequat per a la realització d’una feina determinada.
  • Seguiment per facilitar l’èxit de la inserció: suport i formació en el mateix lloc de treball; seguiment del treballador; assessorament i orientació en l’entorn laboral proper; formació continuada del treballador; períodes en pràctiques.
  • Informació sobre els beneficis fiscals i laborals per a la contractació (contractes de treball bonificats, ajuts per a l’adaptació de llocs de treball)

SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI

El SAD és un conjunt organitzat i coordinat d’accions, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

RESTAURACIÓ I TURISME

El projecte de restauració de la Fundació neix amb la finalitat de facilitar l’ocupació a les persones amb dificultats d’inserció laboral, de crear un espai accessible i integrador, i dinamitzar l’oferta turística del territori.

TASTA RESTAURACIÓ

Gestió de bars i restaurants en col·laboració amb empreses, administracions i entitats socials. Es tracta d’activitats que també es poden portar a terme a les cuines i menjadors de les empreses.

ESPAI DE TROBADA

Cafeteria al barri de Camp Clar, oberta al públic de dilluns a divendres durant el curs escolar, amb servei de bar de 9h a 17h i menús per a grups amb reserva prèvia. Contacta al 977 55 29 26 o a onada@fundacioonada.org

PARC FRANCOLÍ

La gestió de la concessió del Parc del Francolí permet crear ocupació i aportar valor al municipi, com el manteniment de la jardineria, la gestió d’aparcaments i el xiringuito del parc infantil.

TRUCKONADA

La food truck de la Fundació Onada ofereix un servei de bar mòbil per a festes, celebracions i activitats a l’aire lliure, que afavoreix la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat i que es mou per tot el territori.

APARCAMENTS

Gestió integral d’espais d’aparcament, d’acord amb les condicions específiques de cada espai i client.

ESDEVENIMENTS

Organització i producció d’esdeveniments i adequació d’espais: suport logístic i muntatge d’entarimats i mobiliari per a conferències, exposicions, fires, etc.

RECEPCIÓ I CONSERGERIA

Control d’accés a tot tipus d’instal·lacions i servei de recepció, consergeria, gestió documental, cartelleria, etc.

SERVEIS INDUSTRIALS

Es realitzen tot tipus de tasques relacionades amb la logística i els acabats de productes, com una extensió del procés productiu i de l’equip humà de les empreses, garantint la satisfacció dels clients amb un un assessorament proper i professional i un servei adaptat a les necessitats. S’ofereixen serveis de muntatge de components · Acabats de productes · Etiquetats, envasat i encaixat de productes diversos · Disseny i preparació de promocions · Mailings, encartaments, pregats · Verificacions de peces · Lots de Nadal.

ENCLAVAMENTS LABORALS

Es desenvolupen activitats productives a les pròpies instal·lacions de les empreses, reforçant tasques i ajudant a reduir costos logístics. Aquesta modalitat permet que les empreses puguin conèixer les capacitats dels treballadors, facilitant la seva possible incorporació dins de la plantilla, reduir costos de transport i  d’impacte ambiental, millorar la traçabilitat, reduir l’inventari, afrontar canvis urgents de planificació i programació i donar resposta a les puntes de producció.

ARTESANIA

La Fundació posa a la venda diferents articles i artesanies que es fabriquen als tallers ocupacionals, dissenyats i supervisats pels educadors socials, que poden adaptar a mida de les necessitats, regals o detalls per a celebracions de tota mena.

Productes amb paper: El paper és un dels residus generats en més quantitat i que hom manipula més sovint. A través d’aquesta activitat els usuaris aprenen el procés d’elaboració del paper realitzant paper nou a partir de paper utilitzat. Aquest paper haurà passat per una sèrie de processos, tots artesanals: recollida de paper, triturat del paper, tenyir, assecat, creació de nous productes.
Productes de Bijuteria: Productes que es realitzen en activitats de creació de joies, en aquestes s’utilitzen diferents materials: feltre, fimo…. Aquesta feina proporciona un procés molt enriquidor de disseny, creació i venda de joies originals.
Fusteria: Productes artesanals que es creen a restauració de mobles. Els usuaris col·laboren en el procés de tallar, llimar, enganxar, pintar…
Sabó natural: Sabons creats a partir d’extractes naturals que ofereix la natura.
Mel i espelmes: Fabricació d’espelmes i mel a partir de substàncies naturals de les abelles, que recolectem personalment.
Productes de costura: per a regals i obsequis, amb diferents tècniques.
Productes a demanda: els tallers estan habilitats per trebar en productes artesanals per encàrrec de les persones interessades.

Consulta també el Catàleg d’Artesanies (c) Arts Gràfiques Rabassa