Empresa Social

El Centre Especial de Treball ofereix serveis que integren aspectes econòmics, mediambientals i socials, amb flexibilitat per buscar solucions i crear noves oportunitats a partir de les diferents necessitats professionals, reforçant la Responsabilitat Social Corporativa de les empreses i administracions que aposten per la inserció laboral i facilitant l’acompliment de la Llei General de Discapacitat, que obliga les empreses a integrar al 2% de la seva plantilla a persones amb certificat de discapacitat o adoptar Mesures Alternatives com la contractació de serveis o la donació econòmica a una fundació d’inserció laboral.

Si hi esteu interessats, contacteu al 977 55 29 26 o per email a onada@fundacioonada.org. També es pot descarregar el Catàleg de serveis CET o el Catálogo de servicios CET.

JARDINERIA I TREBALLS AL MEDI NATURAL

Solucions integrals, assessorament tècnic, realització de projectes i execució de tasques de jardineria o d’adequació d’espais. 

Gestió d’espais verds i jardins: Disseny d’espais. Assessorament tècnic. Manteniment i gestió integral. Execució d’obres. Preparació i condicionament de terres. Instal·lació i manteniment de sistemes de reg · Sembra i plantació. Gestió d’arbrat, plantacions, esporgues.

Treballs forestals i mediambientals: Manteniment integral dels murs verds. Neteja forestal. Recuperació d’espais naturals. Franges de seguretat. Recuperació de camins. Manteniment de parcel·les. Manteniment de línies elèctriques. Neteja de boscos per la millora cinegètica. Neteja de cursos fluvials.

En col·laboració amb l’Associació Aurora, realitzem projectes de recuperació d’espais naturals, neteges forestals i restauració d’espais fluvials.

NETEJA

En resposta a les necessitats dels clients amb flexibilitat i rapidesa, del servei planificat a la resolució de situacions imprevistes. 

Neteja d’edificis: Oficines i locals. Vidres amb elevador, escales i/o pèrtigues. Instal·lacions esportives. Neteja de final d’obra. Naus i instal·lacions industrials.

Neteja viària amb maquinària especialitzada. Via pública. Embornals i zones d’evacuació. Aparcaments. Buidatge de papereres i neteja de l’entorn de zones de contenidors. Suport de neteja mecànica i manual en dates especials. Neteja de vehicles: Neteja manual interior i rentat exterior de flotes, al propi centre de treball.

Neteja de vehicles: Neteja manual interior i rentat exterior de flotes, al propi centre de treball.

PINTURA, SENYALITZACIÓ VIÀRIA I MANTENIMENT D’ÀREES DE JOCS INFANTILS

Un equip de professionals dedicats a la pintura i senyalització, permet ordenar, mantenir i garantir la seguretat de totes dels vianants: Delimitació de zones interiors i exteriors d’empreses · Senyalització de pàrquings · Bandes contínues i discontínues · Senyalització horitzontal, illetes, passos de vianants, fletxes de direcció · Esborrament de línies · Subministrament i col·locació de senyalització vertical i mobiliari urbà · Pintura d’interiors i exteriors.

SERVEIS INDUSTRIALS

Es realitzen tot tipus de tasques relacionades amb la logística i els acabats de productes, com una extensió del procés productiu i de l’equip humà de les empreses, garantint la satisfacció dels clients amb un assessorament proper i professional i un servei adaptat a les necessitats. S’ofereixen serveis de muntatge de components · Acabats de productes · Etiquetats, envasat i encaixat de productes diversos · Disseny i preparació de promocions · Mailings, encartaments, pregats · Verificacions de peces · Lots de Nadal.

ENCLAVAMENTS LABORALS

Es desenvolupen activitats productives a les pròpies instal·lacions de les empreses, reforçant tasques i ajudant a reduir costos logístics. Aquesta modalitat permet que les empreses puguin conèixer les capacitats dels treballadors, facilitant la seva possible incorporació dins de la plantilla, reduir costos de transport i d’impacte ambiental, millorar la traçabilitat, reduir l’inventari, afrontar canvis urgents de planificació i programació i donar resposta a les puntes de producció.

RESTAURACIÓ I TURISME

El projecte de restauració de la Fundació neix amb la finalitat de facilitar l’ocupació a les persones amb dificultats d’inserció laboral, de crear un espai accessible i integrador, i dinamitzar l’oferta turística del territori.

TASTA RESTAURACIÓ

Gestió de bars i restaurants en col·laboració amb empreses, administracions i entitats socials. Es tracta d’activitats que també es poden portar a terme a les cuines i menjadors de les empreses.

 

ESPAI DE TROBADA

Cafeteria al barri de Camp Clar, oberta al públic de dilluns a divendres durant el curs escolar, amb servei de bar de 9 a 17 h i menús per a grups amb reserva prèvia. Contacta al 977 55 29 26 o a onada@fundacioonada.org’

PARC FRANCOLÍ

La gestió de la concessió del Parc del Francolí permet crear ocupació i aportar valor al municipi, com el manteniment de la jardineria, la gestió d’aparcaments i el xiringuito del parc infantil.

TRUCKONADA

La food truck ofereix un servei de bar mòbil per tot el territori per a festes, celebracions i activitats a l’aire lliure, que afavoreix la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat. 

ARTESANIES

La Fundació posa a la venda diferents articles i artesanies que es fabriquen als tallers ocupacionals, dissenyats i supervisats pels educadors socials, que poden adaptar a mida de les necessitats, regals o detalls per a celebracions de tota mena.

Productes amb paper: El paper és un dels residus generats en més quantitat i que hom manipula més sovint. A través d’aquesta activitat els usuaris aprenen el procés d’elaboració del paper realitzant paper nou a partir de paper utilitzat. Aquest paper haurà passat per una sèrie de processos, tots artesanals: recollida de paper, triturat del paper, tenyir, assecat, creació de nous productes.
Productes de Bijuteria: Productes que es realitzen en activitats de creació de joies, en aquestes s’utilitzen diferents materials: feltre, fimo… Aquesta feina proporciona un procés molt enriquidor de disseny, creació i venda de joies originals.
Fusteria: Productes artesanals que es creen a restauració de mobles. Els usuaris col·laboren en el procés de tallar, llimar, enganxar, pintar…
Sabó natural: Sabons creats a partir d’extractes naturals que ofereix la natura.
Mel i espelmes: Fabricació d’espelmes i mel a partir de substàncies naturals de les abelles, que recol·lectem personalment.
Productes de costura: per a regals i obsequis, amb diferents tècniques.
Productes a demanda: els tallers estan habilitats per treballar en productes artesanals per encàrrec de les persones interessades.

Consulta també el Catàleg d’Artesanies (c) Arts Gràfiques Rabassa

SERVEIS AMBIENTALS

El compromís i respecte pel medi ambient inspiren aquest servei de recollida de paper i residus (municipals, particulars i comerç), manteniment de les zones de contenidors, recollida i gestió d’oli i altres residus vegetals; elaboració i execució de projectes amb impactes ambientals positius; disseny i execució de tallers i activitats educatives ambientals.

ATENCIÓ A DOMICILI

Conjunt organitzat i coordinat d’accions, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

APARCAMENTS

Gestió integral d’espais d’aparcament, d’acord amb les condicions específiques de cada espai i client.

ESDEVENIMENTS

Organització i producció d’esdeveniments i adequació d’espais: suport logístic i muntatge d’entarimats i mobiliari per a conferències, exposicions, fires, etc.

RECEPCIÓ I
CONSERGERIA

Control d’accés a tota mena d’instal·lacions i servei de recepció, consergeria, gestió documental, cartelleria, etc.

Ves al contingut