Serveis d’Integració Laboral

Els Serveis d’Integració Laboral tenen com a finalitat afavorir la inserció laboral de les persones amb dificultat d’accés al mercat laboral.

El Servei Complementari d’Ajustament Personal i Social SCAPS i la Unitat de suport a activitats professionals USAPS garanteixen l’atenció de qualitat i el desenvolupament personal i social dels i les treballadores del Centre Especial de Treball.

El Servei d’Integració Laboral Extern SIL ofereix assessorament i seguiment individual  per aconseguir una inserció satisfactòria al mercat laboral ordinari. Hi poden accedir totes aquelles persones amb el certificat de reconeixement de la discapacitat. El SIL ofereix:

  • Informació de recursos i tràmits necessaris
  • Informació de recursos per a la recerca de feina de la comarca
  • Oferta formativa per a la millora de la qualificació professional de la comarca
  • Suport en tècniques de recerca de feina, amb sessions individuals i/o grupals
  • Servei de borsa de treball.
  • Suport i acompanyament en el procés d’inserció i seguiment posterior

La Fundació busca la col·laboració i donem suport a les empreses que vulguin participar en l’itinerari d’inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, i ofereix el servei gratuït de contractació a través de la borsa de persones candidates amb Certificat de Discapacitat, i que han realitzat un itinerari laboral i de capacitació personalitzat.

Per facilitar la contractació i el procés d’inserció, oferim:

  • Anàlisi del lloc de treball, per valorar les habilitats, coneixements i aptituds necessàries.
  • Preselecció de candidats de la nostra borsa de treball, per afinar amb el perfil més adequat per a la realització d’una feina determinada.
  • Seguiment per facilitar l’èxit de la inserció: suport i formació en el mateix lloc de treball; seguiment del treballador; assessorament i orientació en l’entorn laboral proper; formació continuada del treballador; períodes en pràctiques.
  • Informació sobre els beneficis fiscals i laborals per a la contractació (contractes de treball bonificats, ajuts per a l’adaptació de llocs de treball)

Llei d’Integració Social de la persona Minusvàlida (LISMI)

La Llei 13/82 d’Integració Social de la persona Minusvàlida (LISMI) obliga a les empreses de més de 50 persones treballadores a integrar al 2% de la seva plantilla a persones amb Certificat de Discapacitat. Mitjançant una autorització dels serveis públics d’ocupació (Certificat d’Excepcionalitat) la LISMI també permet adoptar Mesures Alternatives com la contractació de serveis a un Centre Especial de Treball (CET) o la donació econòmica a una fundació d’inserció laboral.