Dia Mundial de conscienciació de l’Autisme

MANIFEST de l’AJUNTAMENT DE TARRAGONA, AMB LES ENTITATS SOCIALS

2 d’abril de 2024

Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut una de cada cent persones neix amb un trastorn del desenvolupament emmarcat dintre de l’espectre autista.

Algunes de les seves característiques es detecten a la primera infantesa però sovint no s’arriba a un diagnòstic fins molt més tard.

Aquest trastorn és una condició neurobiològica que afecta  la flexibilitat del pensament i del comportament, així com la comunicació i a la interacció amb els altres. Tot i que aquests trets solen ser comuns, les persones amb TEA tenen diferents nivells d’autonomia, de capacitat intel·lectual, de perfil sensorial, d’habilitats de comunicació…, que fan que cada persona sigui diferent i única.

El trastorn de l’espectre autista acompanya tota la vida de la persona però pot manifestar-se diferentment segons l’etapa vital i en funció de les experiències i els suports amb què compten les persones amb TEA.

Malauradament les persones amb TEA són més vulnerables a tenir associades altres tipus d’afectacions, com epilèpsies, trastorns psicològics, TDAH o discapacitat intel·lectual, entre d’altres.

És per això que la detecció precoç, la introducció de suports per a la vida diària, les ajudes a la comunicació, l’acompanyament a les famílies, la formació dels professionals en els àmbits de la salut o de l’educació, la comprensió dins el món laboral i l’acceptació social esdevenen fonamentals per garantir l’oportunitat d’una vida plena.

En l’actualitat, la ficció televisiva representada per personatges amb TEA ha generat un biaix a l’hora de conèixer del cert quines són les característiques d’una persona amb autisme. És per això que és necessari desmuntar aquests falsos mites que s’han establert de manera generalitzada.

Desmitifiquem:

• L’origen: el TEA és un trastorn d’origen neurobiològic relacionat amb el desenvolupament del sistema nerviós. No és una malaltia que es pugui contagiar o contreure’s en alguna etapa de la vida.

• Les característiques: de la mateixa manera que a la resta de la societat, les persones amb TEA no són iguals entre elles. Les potencialitats i les dificultats que poden presentar són variables entre cada persona.

• La comunicació: les vies de comunicació de les persones amb TEA varien segons cadascú. En alguns casos, poden necessitar sistemes augmentatius o alternatius de la comunicació (SAAC), que solen ser a través de pictogrames.

Podreu veure que hi ha edificis de la ciutat que es signifiquen en blau. Aquesta iniciativa (Ligth it up blue) vol aportar llum a la invisibilitat que pateixen les persones amb TEA,  per poder continuar visibilitzant aquesta barrera social que és tant necessàri enderrocar.

Tothom hi pot ajudar intentant no jutjar les persones amb TEA; sent comprensius, respectuosos i amables quan coneixem alguna persona amb aquesta condició.

Avui, dia 2 d’abril, Dia Mundial de la Conscienciació de l’Autisme, és un dia per apreciar les diferències, promocionar la comprensió i l’acceptació, i ajudar perquè el món sigui un lloc més inclusiu per a les persones amb un trastorn de l’espectre autista.

Per això som aquí, per celebrar la diversitat i lluitar per aconseguir una societat inclusiva, que valori les diferències com una riquesa i que garanteixi la participació de les persones amb autisme a la societat.

En aquest sentit, demanem que es faci efectiva la igualtat d’oportunitats, proporcionant els suports necessaris per tal que les persones amb trastorn de l’espectre autista gaudeixin de la millor qualitat de vida possible.

Per acabar, ens agradaria donar visibilitat a les potencialitats de les persones amb autisme, aquelles que els fan únics i úniques.