Projecte de millora de la comunicació, amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona

La Fundació Onada posa en marxa un projecte de millora de la comunicació de les persones amb trastorn d’espectre autista, mitjançant el sistema de comunicació per intercanvi d’imatges PEC (Picture Exchange Communication System), amb el suport del Departament de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Tarragona.

El trastorn d’espectre autista té origen neurològic i a Europa es diagnostica a 1 de cada 100 infants. Les persones amb autisme pateixen desinterès per entorn, manca d’atenció i concentració, moltes dificultats de comunicació, imitació i aprenentatge, retard o absència del llenguatge verbal, manca d’iniciativa en les relacions socials o percepció sensorial alterada, entre d’altres. Aquestes peculiaritats cognitives dificulten l’aprenentatge d’habilitats per a la relació social i les tasques quotidianes, que la majoria de persones aprenen de forma espontània a partir de l’experiència.

Els experts coincideixen que, amb  una intervenció adequada, les persones amb autisme mantenen la capacitat d’aprendre, i que el resultats depenen més del tipus d’intervenció i suports que del grau d’afectació del trastorn.

El sistema d’aprenentatge per imatges PEC és un sistema alternatiu / augmentatiu de la comunicació, que té per objectiu millorar les habilitats i capacitats comunicatives de persones amb TEA, augmentar la seva autonomia i disminuir l’ansietat i els problemes conductuals, a través d’un sistema basat en l’atenció individualitzada, amb el desenvolupament d’un itinerari formatiu i un currículum adaptat a les possibilitats i capacitats de cada persona i l’ensenyament explícit d’habilitats socials i d’autonomia.

El projecte PECS, desenvolupat a USA l’any 1985, permetrà a la Fundació Onada, amb el suport de la Conselleria d’Igualtat de l’Ajuntament de Tarragona, disposar de personal especialitzat en l’àmbit dels TEA, de material adequat a les habilitats de cada alumne, d’un sistema de comunicació per intercanvi d’imatges i d’un espai que permeti treballar els aprenentatges.

La Política d’Igualtat de l’Ajuntament de Tarragona, que dona suport al projecte de millora de la comunicació per a les persones amb discapacitat de la Fundació Onada, té com a objectiu “seguint les directrius de la Llei Orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva entre homes i dones, fer efectiu el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes mitjançant l’eliminació de la discriminació de les persones en tots el àmbits de la vida quotidiana.” Més informació de la Conselleria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Tarragona: Plaça de la Font, 1
43003 Tarragona. Contacte: 977 296 100 i igualtat@tarragona.cat