La Fundación ONCE col·labora en l’actualització de les instal·lacions de Riu Clar

La Fundació Onada està portant a terme inversions de millora a les instal·lacions situades a la nau del carrer Mercuri del polígon Riu Clar de Tarragona.

Actualment, ambdós serveis s’estan realitzant al Punt de Trobada de Camp Clar, ja que l’espai de Riu Clar necessita d’aquesta intervenció.

La Fundación ONCE, a través del seu Programa d’Infraestructures Regionals (PIR) ha col·laborat amb els treballs amb prop de 6.500 euros, que han servit per cofinançar una part dels treballs de la Fase I, que  han consistit, fonamentalment, en l’actualització de tot el sistema de prevenció i lluita contra incendis, així com en la pre-instal·lació elèctrica de baixa tensió.