La contractació de persones amb discapacit augmenta al 2019 un 1%

Segons un recent informe d’Adecco, la contractació de persones amb discapacitat a Espanya continua el seu creixement, situant-se al 2019 en 117.818 contractacions. Respecte l’any anterior, la contractació s’ha incrementat un 1% – el mateix percentatge que la resta de la població-. La majoria d’aquestes contractacions s’han produït a en Centres Especials d’Ocupació, que són entorns específicament dissenyats per persones amb discapacitat. Aquestes xifres positives, però, poden entrar en perill en cas d’alentiment de l’economia, ja que les persones amb diversitat funcional poden tornar a ser les més afectades. Les contractacions a Catalunya també són record, amb 15.183 contractes nous, que suposen un 13% del total nacional. Segons Francisco Mesonero, director general de la Fundació Adecco, cal “professionalitzar i dotar de rigor a les estratègies de Diversitat & Inclusió, que apostin per processos de selecció per competències en els quals no hi hagi lloc a la discriminació , prendre més seriosament el concepte de Diversitat & Inclusió com a aliat per a la seva sostenibilitat i per reduir la desigualtat social. Per això, les companyies han de començar a dotar de certa coherència, precisió i practicitat a l’agenda empresarial. El canvi cultural a les empreses serà fonamental, amb la posada en pràctica d’estratègies de diversitat reals, actuant amb convicció, conscients que és positiu, no només per als interessos de l’empresa, sinó també per a la societat en general. La desigualtat i l’exclusió seran aspectes clau en l’en el marc de l’Agenda 2030. Hauran d’identificar-se projectes i accions per reduir l’exclusió i abordar de manera operativa situacions de desigualtat en el context empresarial”.

Objectiu: augmentar les contractacions en l’empresa ordinaria

Fer el salt al mercat de treball ordinari segueix essent el gran repte de futur, segons apunta la Fundació Adecco. En l’empresa ordinària la inclusió aconsegueix la seva plena coherència, ja que és on la persona amb discapacitat exerceix un lloc de treball en un entorn convencional en què aporten el seu talent i competències com qualsevol altre professional. No obstant això, la majoria dels contractes -71% – es subscriuen en Centres Especials d’Ocupació (CEE) .

Més de el 60% de les ocupacions exercides per persones amb discapacitat són avui susceptibles de mecanització

Sense negar l’indubtable caràcter positiu dels avenços tecnològics, cal preguntar-se com afectaran els treballadors de menor qualificació, entre ells les persones amb discapacitat, amb un nivell formatiu encara molt inferior a la mitjana.

Font: Informe Joves amb Discapacitat i ocupació (INJUVE i CERMI )

És de vital importància acompanyar les persones amb qualsevol tipus de discapacitat en aquest salt tecnològic, amb recursos específics que garanteixin la seva adaptació a un mercat canviant i que es tecnologiza a pas de gegant. “la transformació no ha de suposar la substitució de les persones per tecnologia, sinó de formar les primeres en els processos tecnològics, potenciant les habilitats més humanes com a valor afegit. Han estructurar espais per a l’anàlisi i la posada en acció, a través, entre d’altres, de polítiques actives d’ocupació que equiparin la formació de les persones amb discapacitat amb les de la resta dels professionals, capacitant-les per em pleos emergents a través del reforç de les competències digitals.”

Font: NDP CONTRATACIÓN DISCAPACIDAD