Suport a 169 persones amb el Programa Incorpora de “la Caixa”

La Fundació Onada i l’Obra Social “la Caixa” han han donat suport al llarg del 2019 a 169 persones en procés de cerca de feina, en el marc del programa Incorpora, que promou la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social.
En total s’han realitzat 64 insercions, de les quals 51 són persones amb discapacitat. També s’ha proporcionat informació i suport a 59 empreses sobre incorporació laboral de persones en risc d’exclusió.
Al 2019 la Fundació Onada també ha posat en marxa el servei de Punts de Formació Incorpora, amb el suport de l’Associació d’Hostaleria de Tarragona. Hi han participat 40 persones i amb els que s’han aconseguit 12 insercions en empreses ordinàries, 8 dels alumnes del curs de bar-restaurant i 4 del d’auxiliar de cuina.

L’objectiu principal dels cursos ha estat facilitar una sortida laboral en el sector de l’hostaleria a persones amb dificultats. Els continguts del curs han estat la formació tècnica i pràctica, aplicació de normes i condicions higiènic-sanitàries en restauració, mòdul de formació complementària d’inserció laboral, sensibilització ambiental i igualtat de gènere i prevenció en riscos laborals. Els alumnes també s’han format en competències transversals com comunicació verbal i no-verbal, tolerància a l’estrès o treball en equip.
Els cursos inclouen 85 hores de pràctiques en empreses d’hostaleria. La formació teòrico-pràctica ha estat impartida per formadors facilitats per l’Associació d’Hostaleria de Tarragona, amb amplia experiència professional com a docent en el sector de l’hostaleria. La col·laboració de l’Associació d’Hostaleria de Tarragona també ha facilitat els restaurants, hotels o bars on els alumnes han pogut realitzar les pràctiques laborals

El Programa Incorpora de “la Caixa”
El programa Incorpora de “la Caixa” ofereix a les empreses un servei gratuït d’assessorament i acompanyament en accions de responsabilitat social, en aquest cas centrades en la integració laboral de persones en situació de vulnerabilitat, com ara persones amb discapacitat, joves en risc d’exclusió, víctimes de violència de gènere, aturats de llarga durada i exreclusos, entre d’altres.
Incorpora té com a objectiu principal bastir ponts entre les empreses i les entitats socials que es dediquen a la integració laboral, amb la finalitat de crear un clima d’entesa i col·laboració entre ambdues parts que redundi en oportunitats per a les persones que més ho necessiten.