Més de 862 nous llocs de treball a Tarragona amb el programa d’inserció sociolaboral Incorpora de ”la Caixa”

El programa d’integració laboral de ”la Caixa” Incorpora va facilitar al 2019 a Tarragona la creació de 862 llocs de treball de col·lectius en situació de vulnerabilitat, persones amb discapacitat, joves en risc d’exclusió, víctimes de violència de gènere, desocupats de llarga durada i exreclusos, entre d’altres. Això ha estat possible gràcies a la implicació de 332 empreses i 13 entitats socials, entre elles la Fundació Onada.

El programa d’integració laboral de ”la Caixa”, Incorpora es renova per catorzè any consecutiu a Tarragona. De les 862 insercions fetes, 309 han estat de persones amb alguna discapacitat, i 553 de persones en risc o situació d’exclusió, la meitat han estat de dones, i la meitat d’homes (431 de cada).

”la Caixa” acaba de renovar l’acord de col·laboració per desenvolupar el programa Incorpora amb 137 entitats socials de Catalunya dedicades a la integració laboral de persones amb dificultats especials per trobar feina. En concret, a Tarragona són 13 les entitats col·laboradores amb el programa: Aprodisca, Baix Camp, Onada, Sta. Teresa Del Vendrell, Ecom Tarragona, Ginac, Intermèdia Tarragona, Fundació Gentis, Fundació Pere Mata, Formació i Treball Tarragona, Projecte Home Tarragona, Actua Sccl. A més, a nivell estatal també s’ha renovat amb Creu Roja, que també desenvolupa les seves activitats a Tarragona. En total, al 2019 es van facilitar 36.803 llocs de treball per a persones vulnerables a través d’Incorpora de ”la Caixa”, un 13 % més que l’any passat. Això ha estat possible gràcies a la implicació de 13.613 empreses i 482 entitats socials.

Incorpora ofereix a les empreses un servei gratuït d’assessorament i acompanyament en accions de responsabilitat social, en aquest cas, centrades en la integració laboral de persones en situació de vulnerabilitat, com ara persones amb discapacitat, joves en risc d’exclusió, víctimes de violència de gènere, desocupats de llarga durada i exreclusos, entre d’altres.

En paraules del president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé: «El programa Incorpora segueix creixent any rere any. Més enllà del nombre d’insercions laborals, un dels grans mèrits del programa és que cada participant es converteix en agent del seu propi canvi. Aconseguir feina va molt més enllà d’un contracte. Cada història de superació és fruit del treball en equip de la nostra xarxa d’entitats socials, en la qual els tècnics tenen un paper clau, acompanyant personalment cada usuari».

Incorpora té com a objectiu que les persones siguin agents del seu propi canvi per sortir de situacions difícils, i ho fa a través de l’ocupació com a forma d’inserció social. Per això, basteix ponts entre les empreses i les entitats socials que es dediquen a la integració laboral amb la finalitat de crear un clima d’entesa i col·laboració entre totes dues parts que redundi en oportunitats per a les persones que més ho necessiten.

Incorpora desenvolupa des del 2016 una línia d’autoocupació. Gràcies a aquesta iniciativa, persones en risc d’exclusió social amb actitud i capacitat emprenedora i amb idees de negoci participen en una nova forma d’integrar-se en el mercat laboral, amb la qual poden augmentar les seves possibilitats de superar la seva situació de vulnerabilitat. Incorpora ha dissenyat per a ells itineraris personalitzats i els ha facilitat formació i acompanyament perquè puguin desenvolupar el seu pla d’empresa. El 2019 es van crear 68 noves microempreses a Tarragona.

Xarxa de suport integral

Incorpora dona suport holístic al participant. Els tècnics constitueixen una figura essencial per al programa per la seva atenció personal. D’ells depèn l’èxit tant de la persona contractada com de l’empresa contractant. A tot Espanya, s’ha creat una xarxa amb 1.207 d’aquests professionals.

La inserció de cada persona en el mercat laboral constitueix un procés personalitzat que inclou actuacions simultànies i posteriors a la contractació. Entre les tasques que fan els tècnics d’inserció laboral s’inclouen la prospecció d’empreses, el seguiment del procés de formació de la persona beneficiària, l’acompanyament laboral de les persones inserides, la solució dels possibles conflictes que puguin sorgir en el marc de la relació laboral i el foment de la col·laboració de noves empreses en el programa.