CERCAR FEINA EN TEMPS DE COVID-19

Amb el suport del programa Incorpora de “la Caixa”, la Fundació Onada ha adaptat el Servei d’Inserció Laboral i orientació empresarial per continuar oferint oportunitats als col·lectius més vulnerables. Des de casa, i amb la coordinació i col·laboració que suposa el treball en xarxa, la tecnologia ha permés mantenir l’activitat i, fins i tot, buscar noves vies d’acció, aprofitant les oportunitats que sorgeixen amb cada crisi.

D’aquesta manera, mitjançant trucades i correus electrònics es manté:

  • es manté el contacte amb les i els usuaris en cerca activa de feina, oferint suport laboral i emocional i tutories personalitzades en temes com afrontar entrevistes laborals telefòniques, sol·licitud d’ajudes econòmiques, accès a cursos de formació com els cursos gratuïts per a professionals de la inserció laboral del programa Incorpora o a plataformes per enfortir competències transversals, accès a portals d’ocupació, modificacions en el currículum, formació en tècniques de cerca, etc.
  • es manté el contacte amb les empreses per coneixer la seva situació laboral, donar-los suport en relació amb la cerca de personal, fer arribar currículums d’usuaris disponibles i reforçar les polítiques de responsabilitat corporativa.

L’objectiu del servei telemàtic és apropar el servei de intermediació a les persones usuàries en temps de covid, ja que la orientació presencial de moment no és possible. La major dificultat és la manca de mitjans i/o competències digitals dels col·lectius més vulnerables, tant a nivell d’ eines com de recursos econòmics per poder fer front al pagament dels serveis d’internet.

El repte es aconseguir la inserció laboral de les persones usuaries fent una adaptació del servei a la situació actual, i en molts casos iniciant una alfabetització digital que permeti assolir les competències necessàries per la cerca de feina. Molts dels usuaris necessiten molt de suport en l’àmbit digital i una atenció constant.

De moment el servei telemàtic està en fase de creació dels continguts i d’implantació, valorant molt positivament poder mantenir sovint contacte per les vies més senzilles, trucades i WhatsApp.

Les empreses estan patint molt i quan els contactes agraeixen molt l’interès. Les ocupacions essencials són les que avui generen més oportunitats, encara que es tracta de contractacions temporals.

El programa Incorpora permet l’adaptació al nou panorama social de la metodologia de suport, substituint l’activitat presencial per les noves tecnologies i la forta vinculació amb els usuaris, fent a distància treball de molta qualitat. Aquest suport a les polítiques de responsabilitat corporativa de les empreses és un al·licient perquè, any rere any, siguin més les empreses responsables que s’aliïn amb el programa Incorpora per potenciar l’ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables.

Més informació:

Tarragona: Nieves López  ·  608 921 921  ·  nlopez@onada.org
Torredembarra: Ivet Torné  ·  655 65 88 03  ·  itorne@fundacioonada.org