Col·laboració entre l’Associació Empresarial Química de Tarragona i la Fundació Onada

Divendres 14 d’octubre, representants de l’ L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL QUÍMICA DE TARRAGONA (AEQT) i de la FUNDACIÓ PRIVADA ONADA, han signat un acord de col·laboració per tal de crear sinergies que afavoreixin a les persones de la Fundació i a les empreses que formen part de l’AEQT.

Els objectius de la col·laboració són:

  • Potenciar la integració social i laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, així com també de les persones en risc d’exclusió social.
  • Facilitar a les empreses que formen part de l’Associació els suports i els serveis que puguin necessitar per fer efectiva la integració social i les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.
  • Promoure la Responsabilitat Social Corporativa i facilitar les eines necessàries per fer-la efectiva, contribuint al desenvolupament d’un Territori Socialment Responsable.

Aquest conveni, i els objectius que es plantegen, estan alineats amb els plans estratègics de totes dues entitats, i amb els objectius de desenvolupament sostenible, a través de 4 àmbits d’actuació:

  1. Inserció Laboral

S’acorda elaborar i implantar conjuntament un Pla d’Inclusió Laboral que permeti superar la situació de vulnerabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció laboral.

L’AEQT, com a entitat que agrupa a múltiples i importants empreses de territori, fomentarà entre les seves associades els objectius plantejats en el conveni i, posteriorment, en el Pla d’Inclusió Laboral, facilitant l’accés als serveis de la Fundació Onada.

La Fundació Onada, com a entitat especialista en la inserció laboral, portarà a terme les actuacions de suport necessàries dins de l’àmbit formatiu i d’inserció laboral, potenciant pràctiques laborals, anàlisi de llocs de treball, selecció de candidats i seguiment de processos d’inserció.

  1. Inserció Social

Totes dues entitats col·laboraran en identificar oportunitats i recursos que facilitin la inserció social de totes les persones, i impulsaran accions dirigides a aconseguir aquest objectiu, com ara: accions de voluntariat, actes esportius, culturals…

  1. Accions dirigides a les empreses associades

L’Associació i la Fundació Onada, de forma conjunta i coordinada, portaran a terme una tasca de sensibilització empresarial en l’àmbit de la responsabilitat social corporativa, amb l’objecte d’estimular a les empreses per a que participin en les accions derivades d’aquest conveni, i tinguin l’oportunitat d’inserir laboralment a les persones en risc d’exclusió social.

En funció de les necessitats de cada empresa es podran oferir serveis diversos com ara: recerca de Centres Especials de Treball i d’Empreses d’Inserció que ofereixin els serveis que puguin necessitar, anàlisi de llocs de treball, assessorament i suport en l’adaptació dels llocs de treball, assessorament en matèria de subvencions i ajudes.

També es facilitaran xerrades de formació i sensibilització pels treballadors de les empreses, i suport personal quan hi hagi necessitats concretes relacionades amb els col·lectius atesos per la Fundació.

  1. Visibilització dels resultats de la col·laboració

L’AEQT i la Fundació Onada, de forma conjunta i coordinada, i en col·laboració amb les empreses participants, donaran visibilitat als resultats d’aquest conveni, que puguin servir per sensibilitzar als diferents agents del territori i incentivar a altres empreses i administracions per iniciar accions similars.

L’AEQT és una entitat sense ànim de lucre que té com a missió “generar acords que potenciïn la competitivitat global de la indústria química de Tarragona i, amb la màxima transparència, contribuir al desenvolupament segur i sostenible del territori”. L’AEQT forma part del Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA ONADA, com a part del paper fonamental de les empreses de l’Associació en el desenvolupament del territori, i com a reconeixent de la Fundació com a referent territorial en l’àmbit de la inserció laboral i social de les persones a les que dona suport.

Signen l’acord de col·laboració el Sr. Ignasi Cañagueral per l’AEQT i el Sr. Josep Poblet, President de la Fundació Onada