Renovem la col·laboració amb el programa Incorpora de la Fundació ”la Caixa”

En col·laboració amb entitats com la Fundació Onada, el programa d’integració laboral Incorpora de la Fundació ”la Caixa” ha facilitat al 2021 1.051 nous llocs de treball a persones vulnerables a Tarragona.

Això ha estat possible gràcies a la col·laboració de 369 empreses en aquest projecte de responsabilitat social.

En el total d’insercions destaquen les 145 de persones amb problemes de salut mental i emocional derivats de la pandèmia. En un any en què aquests tipus de trastorns s’han incrementat de manera preocupant, a més de reforçar la integració laboral i l’acompanyament a persones afectades, el programa ha impulsat jornades formatives i pràctiques per als tècnics per identificar i abordar amb eficàcia els problemes mentals i emocionals en els processos d’inserció. En total, s’han atès 366 persones.

«Aquest any ha estat més significativa que mai la nostra línia d’atenció a la salut mental, en què hem impulsat oportunitats de treball per a persones amb trastorns psicològics, i hem creat eines i recursos per als professionals de la Xarxa Incorpora amb l’objectiu de millorar l’atenció i l’acompanyament a les persones que ho necessiten», afirma el president de la Fundació ”la Caixa”, Isidre Fainé.

Incorpora també s’ha adaptat a les necessitats sorgides en el context pandèmic, especialment en l’àmbit sociosanitari, la neteja, la logística i el comerç, i ha creat ponts amb les empreses i ha ofert accions formatives que preparen els demandants d’ocupació per a treballs essencials.

De les 1.051 insercions, 517 han estat de dones i 534 d’homes. A més, 346 eren persones amb alguna discapacitat, i 705, persones en risc o situació d’exclusió.

El programa Incorpora, posat en marxa el 2006, té com a objectiu que les persones siguin agents del seu propi canvi per sortir de situacions difícils, i ho fa a través de la feina com a forma d’inserció social. Per això, crea ponts entre les empreses i les prop de 500 entitats socials que desenvolupen el programa i amb les quals la Fundació ”la Caixa” està renovant els acords de col·laboració per setzè any consecutiu.

A Tarragona, les entitats que desenvolupen el programa són: Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada GINAC, Fundació Privada Onada, Fundació INTERMEDIA, APRODISCA, Associació Taller Baix Camp, Fundació Privada ECOM, Fundació Privada Gentis, Fundació Pere Mata, Fundació Privada Formació i Treball, Projecte Home Catalunya, ACTUA SCCL, i Creu Roja Tarragona (aquesta última entitat signa conveni a nivell estatal).

El 2021, aquestes entitats van intensificar la seva labor per donar resposta a les noves necessitats sorgides a través de la xarxa de tècnics/ques del programa, que ofereix atenció personalitzada i seguiment continuat als participants, abans, durant i després de la seva contractació.

Entre les tasques que duen a terme els i les tècniques d’inserció laboral, s’inclouen la prospecció d’empreses, el seguiment del procés de formació de la persona beneficiària, l’acompanyament laboral de les persones inserides, l’assessorament a les empreses contractants per facilitar l’ajustament de les persones a les característiques del lloc de treball, i el foment de la col·laboració de noves empreses en el programa.

A més, des del 2016, Incorpora duu a terme una línia d’autoocupació gràcies a la qual persones en risc d’exclusió social estan participant en una nova forma d’integrar-se en el mercat laboral. Les persones amb actitud i capacitat emprenedores poden desenvolupar un pla de negoci per crear la seva pròpia empresa, amb el suport d’un itinerari personalitzat, amb formació i acompanyament facilitats pel programa. Gràcies a aquesta iniciativa, Incorpora ha facilitat el 2021 la creació de 56 noves microempreses a Tarragona.