L’Ajuntament de Tarragona col·labora amb el projecte “Tecnologia inclusiva”

La Fundació Onada ha posat en marxa un projecte de tecnologia inclusiva, amb el suport de l’Ajuntament de Tarragona, que té per objectius:

  • Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat.
  • Generar igualtat d’oportunitats mitjançant les noves tecnologies.
  • Incrementar i millorar les seves habilitats i capacitats amb les noves tecnologies per tal de millorar i augmentar la seva autonomia i independència.
  • Augmentar la seva formació i possibilitats d’inserció laboral.
  • Potenciar la inclusió social i la comunicació fomentant un bon ús de les xarxes socials.
  • Elaborar material de suport per a les persones amb més dificultats, amb la tecnologia 3D.
  • Disposar d’un portal de material accessible per persones amb discapacitat intel·lectual.

Al llarg de l’any, la Fundació ha dut a terme una sèrie d’accions, mitjançant la metodologia d’atenció centrada en la persona, responent als interessos, gustos i necessitats de cadascuna de les persones participants.

6 professionals de la Fundació han rebut formació en temes diversos relacionats amb les noves tecnologies: Noves tecnologies i discapacitat, formació online, TIC a distància, disseny impressió 3D i eines digitals per a la orientació laboral. Les accions formatives garanteixen una formació continuada per ajudar a resoldre dubtes.

Els objectius i accions en relació al coneixement i ús de les TIC s’han incorporat als plans individuals de 42 persones ateses per la Fundació, que han rebut formació en temes com la seguretat (per garantir un ús segur de les diferents eines i evitar riscos de l’ús d’internet, temps i despesa de la connexió, importància de la planificació, etc.) o l’ús de la impressora 3D, i ja s’han començat a “imprimir” productes que es posen a disposició de les persones amb menys autonomia.

Altres accions inclouen l’adquisició de material didàctic necessari per facilitar l’ús de les TIC, accions d’aprenentatge i ús de les xarxes socials i creació d’eines i materials de suport per a les persones amb més dificultats, mitjançant la impressora 3D. També s’ha començat a treballar en la creació d’un portal per poder facilitar l’accés de les persones amb discapacitat a material en llenguatge fàcil, accessible per a tothom.

Les accions realitzades han contribuït a l’adquisició de noves habilitats i capacitats per part dels i les professionals i persones usuàries de la Fundació, reduïnt la inseguretat per treballar amb les noves tecnologies i millorant de les possibilitats d’ocupació, d’autonomia personal i de la comunicació i de la inserció social.

Tothom ha estat molt motivat, tan professionals com persones amb discapacitat, i continuen motivats per continuar treballant per aconseguir noves fites. Quant a participació, s’han format 6 professionals i s’ha treballat l’ús de les noves tecnologies amb 32 persones.

La Fundació fa una valoració molt positiva de totes les accions portades a terme, i dels resultats aconseguits. Es tracta d’un projecte que ha tingut un fort impacte en les persones, que ha creat entusiasme en els participants, i que caldrà continuar durant els propers mesos.

La Fundació es planteja iniciar un projecte de Transformació digital, que faciliti l’accés al món digital a totes les persones, que haurà d’anar acompanyat de noves accions que facilitin l’ús de les eines que es posin a disposició de tothom, fent especial incidència en les persones amb discapacitat.

 

Amb el suport de: