PREVENCIÓ I ACTIVITATS PEL COVID

GUIA DE PREVENCIÓ, INFORMACIÓ I ACTIVITATS PEL CORONAVIRUS (COVID)

Seguiu les indicacions i recomanacions per a ciutadania, professionals i residències de CatSalut.

A les xarxes socials de la Fundació cada dia pengem idees i activitats. Us convidem a seguir-nos a Instagram, Facebook, twitter i linkedin i compartir fotografies, vídeos, etc, d’activitats que feu a casa, amb les etiquetes #joemquedoacasa #totanirabe @FundalisTGN

Podeu consultar també els videos de CatSalut, la informació actualitzada de dincat, xerrades online per a famílies i professionals, campanya de donació de material sanitari, etc.

GUIA DE LECTURA FÀCIL

PREGUNTES FREQÜENTS

PROPOSTA D’ACTIVITATS

Seguint atentament la situació provocada pel COVID19 (coronavirus) i les directrius de diferents administracions, establim un pla d’actuacions i recomanacions amb l’objectiu de minimitzar els riscos de contagi i prevenir la seva propagació. Aquestes actuacions són vàlides tant en el nostre horari laboral com personal, i van dirigides a protegir les persones usuàries, equip humà i famílies, per la qual cosa afecten a tots els serveis i instal·lacions a la nostra entitat.

Recomanacions generals:

  • Mascareta obligatòria a les activitats de CET, activitats assistencials, en els espais d’oficines, passadissos i en els desplaçaments interns, sempre que no es pugui mantenir la distància mínima de 1,5m. Recordem que és obligatori portar mascareta a la via pública, en qualsevol espai tancat d’ús públic o obert al públic i al transport públic. No caldrà en aquelles persones amb dificultat respiratòria o que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.
  • Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o amb dosificadors desinfectants; evitar tocar-nos ulls, boca i nas i les salutacions personals amb contacte físic (donar mans, petons).
  • Altres mesures complementaries com la ventilació dels espais, no compartir els estris, netejar el material compartit després de cada ús (teclats, telèfons, aules o eines). El servei de neteja proveirà de desinfectants i material de neteja convenient i intensificarà la neteja i desinfecció de punts de contacte i superfícies.
  • En cas de símptomes respiratoris, gripals o febre, o possibilitat d’estar afectat per aquesta malaltia, abstenir-se d’anar al servei o lloc de treball i trucar al 061 (Sanitat Respon) per realitzar la prova PCR.
  • Informar al/la responsable en cas de possible contacte amb persones diagnosticades o confinades a causa de la malaltia o viatge a zones de risc.

Resum pla d’actuació de l’entitat:

  • Activitats en grups reduïts.
  • Evitar reunions presencials i descartar les de més de 10 persones. Fer servir mitjans telemàtics (telèfon, Skype) sempre que sigui possible.
  • Posposar les visites externes (proveïdors, famílies) o atendre-les via telefònica o telemàtica.
  • Fer telefònic el servei d’intermediació laboral, evitant l’atenció presencial.
  • Intentar fer activitats en grups petits, minimitzant els intercanvis.

L’entitat manté un dispositiu de seguiment de la situació, que pot fer modificar les actuals mesures en funció del que dictaminin les administracions competents.

Més informació:

Servei Català de la Salut http://sem.gencat.cat/

Guia de lectura fàcil sobre el coronavirusl (TEB Cooperativa)

Preguntes Freqüents sobre el coronavirus

Dincat reclama mesures per garantir l’assitencia i prevenció

Activitats per fer a casa i a les residències