PREVENCIÓ I ACTIVITATS PEL COVID

GUIA DE PREVENCIÓ, INFORMACIÓ I ACTIVITATS PEL CORONAVIRUS (COVID)

Seguiu les indicacions i recomanacions per a ciutadania, professionals i residències de CatSalut.

A les xarxes socials de la Fundació cada dia pengem idees i activitats. Us convidem a seguir-nos a Instagram, Facebook, twitter i linkedin i compartir fotografies, vídeos, etc, d’activitats que feu a casa, amb les etiquetes #joemquedoacasa #totanirabe @FundalisTGN

Podeu consultar també els videos de CatSalut, la informació actualitzada de dincat, xerrades online per a famílies i professionals, campanya de donació de material sanitari, etc.

GUIA DE LECTURA FÀCIL

PREGUNTES FREQÜENTS

PROPOSTA D’ACTIVITATS

Seguint atentament la situació provocada pel COVID19 (coronavirus) i les directrius de l’Administració, actualitzem el pla d’actuacions i recomanacions amb l’objectiu de minimitzar els riscos de contagi i prevenir la seva propagació. Entenem que aquestes actuacions són vàlides tant en el nostre horari laboral com personal, i van dirigides a protegir les persones usuàries, l’equip humà, les persones voluntàries i les famílies, per la qual cosa afecten a tots els serveis i instal·lacions de la Fundació.

Recomanacions generals:

  • Mascareta obligatòria a totes les activitats del Centre Especial de Treball, a les activitats assistencials, en els espais d’oficines, passadissos i altres espais tancats, i en els desplaçaments interns. També és obligatòria dins dels vehicles, quan  no es viatgi sol.
  • Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o bé amb gel hidroalcohòlic; evitar tocar-nos els ulls, la boca i el nas, i també les salutacions personals amb contacte físic (donar mans, petons…).
  • Mantenir l´ús de mascareta al transport públic i llocs amb molta gent, sempre que no es pugui mantenir la distància d’1,5m.
  • També mantenir mesures com: la ventilació dels espais, no compartir els estris, netejar el material compartit després de cada ús (teclats, telèfons, taules o eines). Es proveirà de desinfectants i material de neteja convenient.
  • En cas de símptomes respiratoris, gripals o febre, o possibilitat d’estar afectat per aquesta malaltia, cal informar a la persona responsable, i es recomana fer-se un test d’antígens dels que es distribueixen a les farmàcies, i contactar amb els serveis sanitaris per seguir les seves indicacions.
  • Informar al/la vostre responsable en cas de possible contacte estret amb persones diagnosticades de Covid.

Resum pla d’actuació de l’entitat:

  • Mantenir activitats en grups reduïts, minimitzant els intercanvis. Si la pandèmia evoluciona favorablement, anirem obrint aquests grups.
  • Evitar reunions presencials no necessàries, i descartar les de més de 10 persones en cas de no disposar d’espai suficient per garantir les distàncies de seguretat. Fer servir mitjans telemàtics (telèfon, videotrucades,…) sempre que sigui possible.
  • Mantenir, sempre que sigui possible, els serveis d’atenció a les persones i a les famílies de forma presencial.
  • Mantenir una reducció de les visites externes (proveïdors) i atendre-les via telefònica o telemàtica si fos possible.

L’entitat manté un dispositiu de seguiment de la situació, que pot modificar les mesures actuals en funció del que dictaminin les Administracions competents.

Més informació:

Servei Català de la Salut http://sem.gencat.cat/

Guia de lectura fàcil sobre el coronavirusl (TEB Cooperativa)

Preguntes Freqüents sobre el coronavirus

Dincat reclama mesures per garantir l’assitencia i prevenció

Activitats per fer a casa i a les residències