Ampliació del Centre Ocupacional amb un nou mòdul

Dow Chemical Tarragona ha donat suport un cop més a la Fundació, finançant part del projecte “Autisme a tot Ritme”, destinat a millorar el benestar de les persones amb TEA (trastorn de l’espectre autista) i les seves famílies.

En els últims anys, el nombre de persones amb TEA, un trastorn d’origen neurobiològic que afecta la configuració de sistema nerviós i a el funcionament cerebral, ha augmentat entre els i les usuàries de la Fundació.

 

 

 

 

 

 

Les persones amb TEA tenen especials dificultats en la comunicació i interacció social i en la flexibilitat del pensament i de la conducta. Els sistemes sensorials de les persones amb autisme solen presentar hipo i hipersensibilitat. A través d’l’estudi dels components de l’espai i del perfil conductual de les persones amb TEA, s’ha arribat a la conclusió que, en la mesura que es manegen factors com la il·luminació, les formes, les textures, el mobiliari, l’acústica, la climatització i els colors, es redueixen les conductes disruptives i augmenten els moments de benestar.

Amb la finalitat d’incrementar la qualitat de vida de les persones amb TEA de la Fundació, s’ha comprat i instal·lat, amb el suport de l’empresa Dow Chemical Tarragona, un mòdul prefabricat, destinat a aquest grup, per augmentar la qualitat de les activitats i habilitats que es treballen amb les persones amb TEA, facilitant la relaxació i reduint les conductes disruptives.

La Fina i la Mercè, monitores del grup amb necessitats especials, ja han començat a condicionar la sala, que avui acollirà les primeres activitats. Per a elles, aquest espai representa una necessitat latent per a les persones amb més necessitats de suport.

Per a Anna Trillas, responsable del projecte ‘A tot ritme’ per a persones amb necessitat de suport específiques, el nou mòdul suposa poder optimitzar el benestar de les persones, aspecte fonamental i raó de ser de la Fundació.

Per a Marta Totusaus, responsable del Centre Ocupacional de la Fundació Onada a Tarragona, el mòdul suposa disposar de l’espai per poder aplicar la metodologia en la qual l’equip s’està formant, de suport per atendre a persones amb necessitats de suport més específiques.

Amb el suport de: