Dia Internacional de TOTES les dones treballadores

En el sector de la discapacitat, el 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, és especialment reivindicatiu, ja que les dones treballadores amb discapacitat pateixen doble discriminació.

En un any marcat per la pandèmia, aquesta ha suposat una triple discriminació, perquè la pandèmia ha afectat especialment els llocs de treball de les dones.

Per aquests motius, fem una reivindicació conjunta pels drets de TOTES les dones treballadores.

La Fundació disposa d’un Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, amb l’objectiu d’assegurar la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a la nostra entitat. E Pla d’Igualtat afecta a tots els col·lectius que en formen part, persones usuàries, famílies, plantilla, col·laboradores externes, empreses clients i proveïdores i ciutadania en general, en matèria de:

  • Gestió organitzativa igualitària
  • Participació i implicació del personal
  • Llenguatge no sexista ni discriminatori
  • Participació igualitària en els llocs de treball
  • Presència de dones en càrrecs de responsabilitat
  • Conciliació de la vida personal i professional
  • Prevenció de salut i riscos laborals amb perspectiva de gènere
  • Igualtat retributiva entre dones i homes
  • Condicions laborals igualitàries
  • Mobilitat

Més informació: https://www.dincat.cat/np-dincat-reclama-incloure-la-realitat-que-afronten-les-dones-amb-discapacitat-intellectual-en-la-lluita-per-la-igualtat-de-genere/

Video dincat: https://www.youtube.com/watch?v=_drXlvLg9GU