Compromís amb la prevenció de riscos laborals

La Fundació reforça la seguretat laboral dels i les treballadores amb la contractació del Servei de Prevenció Previntegral, una companyia amb més de 20 anys d’experiència en diferents àrees especialitzades en prevenció, salut laboral i formació en seguretat i prevenció de riscos laborals. Amb aqueta nova aliança, l’entitat espera seguir treballant per la seguretat i salut de totes les treballadores i treballadors.

La Fundació disposa de diferents eines per assegurar la salut dels i les treballadores, com el  seguiment del Comitè de Seguretat i Salut, reunions de coordinació, assemblees, avaluacions dels riscos del lloc de treball, programa d’actuacions preventives, visites de seguretat, investigació d’accidents i incidents, incorporació de mesures i accions de millora, auditories del sistema de gestió i programa de formació.

L’objectiu sempre és garantir la seguretat i salut dels i les treballadores, integrar l’activitat preventiva en totes les àrees d’activitat de l’entitat i complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals.

La Fundació vigila de forma periòdica la salut dels i les treballadores i facilita els equips i mitjans de protecció adequats amb especial protecció als col·lectius amb més risc, com els i les treballadores amb discapacitat.

Regularment també es realitzen formacions per tal que totes i tots els treballadors disposin d’informació relativa a la pròpia seguretat, realització de tasques segures, ús adequat d’eines, maquinària i dels elements de protecció individual (EPI’s), aspectes d’ergonomia, prevenció de estrès, etc.

En un any marcat per la pandèmia, durant el 2020 s’ha reforçat especialment la prevenció de la salut amb les eines de protecció sanitària, amb informació i formació regular sobre la pandèmia i les mesures per evitar contagis i la posada en marxa del Pla de Xoc de prevenció de contagis covid.