CaixaBank dona suport a la Fundació Onada col·laborant en la renovació del mobiliari de la llar-residència El Pont a Tarragona

Els serveis de suport a la llar de la Fundació Onada estan composats per 3 llars-residències amb capacitat per a 25 persones amb discapacitat i/o trastorn mental, pel servei d’acompanyament a la vida independent destinat a 10 persones; pel servei d’atenció a domicili del programa Bon dia, dirigit a persones grans que viuen soles als seus domicilis.

Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, ha col·laborat en el projecte de renovació del mobiliari de la llar-residència El Pont 3, amb una aportació de 10.000€. Aquest projecte ha permès millorar les instal·lacions, guanyant confortabilitat les 10 persones que hi conviuen.

El 2020, la Fundació Privada Onada va signar un acord amb l’Associació El Pont pel qual s’iniciaven els tràmits per què les tres llars-residències d’aquesta passessin a ser titularitat de la primera. Això va suposar que al gener de 2021, les persones que hi residien a les llars-residències del Pont quedessin integrades com a usuàries del Servei de Llars-residències de la Fundació Onada. Les tres residències objecte del conveni, ubicades a Tarragona, són El Pont 1 al carrer Joan Moles, amb capacitat per a 9 persones, El Pont 2, al carrer Pi i Margall, amb capacitat per a 11 persones, i El Pont 3-Torreforta, amb capacitat per a 10 persones.

Aquests habitatges van iniciar els seus serveis residencials entre els anys 2003 i 2006. En aquest sentit, alguns dels seus elements necessiten d’actualització del seu mobiliari, per poder prestar un servei més adequat a les persones que hi viuen així com a les incorporacions que puguin haver tant en termes d’usabilitat com d’accessibilitat. Al projecte de renovació i actualització del mobiliari de l’habitatge PONT 3 s’inclouen elements que necessiten d’urgent substitució, atés que, per un costat, registren molts anys de funcionament ininterromput, i per l’altre, han d’atendre a noves incorportacions derivades de l’augment de places.

La Fundació Onada atén un total de 653 persones amb serveis, entre d’altres, formatius, d’habitatge, d’integració social i laboral, de suport a famílies i de millora de l’ocupabilitat, mitjançant els serveis laborals dels Centres Especials de Treball.

Les llars-residència són un servei de la Fundació Onada, que ofereix un habitatge amb els suports necessaris per tal que les persones puguin desenvolupar-se amb autonomia i qualitat de vida. Ubicats en l’entorn urbà per potenciar la integració en la comunitat, són petits nuclis de convivència que formen part dels serveis de suport a la llar de l’entitat, que inclouen una atenció adaptada a les necessitats de cada persona, amb l’objectiu de desenvolupar una vida el més autònoma possible, tant a la pròpia llar com a la comunitat.

L’Acció Social, un dels pilars del Pla de RSC de CaixaBank

Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d’oficines de CaixaBank, la més gran d’Espanya amb presència a 2.200 municipis, pot detectar les necessitats locals i donar suport a la Fundació ”la Caixa” en la canalització de les ajudes econòmiques adreçades a les entitats socials. L’any 2021, mitjançant les oficines de CaixaBank, s’ha contribuït a impulsar 7.600 projectes socials de 6.500 entitats.

Fotografies © Fundació Onada
Signatura: Sr. Eduard Gené Baquero, director d’Institucions de CaixaBank a Tarragona i Sr. Josep Poblet, president del Patronat de la Fundació Onada.