Valors comuns d’atenció a col·lectius vulnerables

SINERGRUP (Grup d’Entitats amb Sinergia Social) és una associació que agrupa a vuit organitzacions d’iniciativa social, sense ànim de lucre, que treballen en l’atenció a col·lectius vulnerables, fonamentalment persones amb discapacitat i trastorns mentals. La Fundació Onada hi forma part i hi treballa en col·laboració amb la resta d’entitats membres, per aprofitar sinergies que  permetin assolir els reptes, objectius i àmbits de treball comuns.

Sinergrup respon a la necessitat de les organitzacions membres d’afrontar els reptes de futur millorant-ne la gestió, i a la convicció que la millor manera de fer-ho és compartint valors, anàlisi, coneixements i experiències, aprofitant les sinèrgies que es produeixen quan s’estableixen mecanismes d’interrelació.

Amb freqüència bimensual, els responsables de les entitats membres es reuneixen per compartir preocupacions i necessitats comunes, i participar en reunions de treball monogràfiques, com la gestió del control horari o els sistemes de gestió informàtics.

Alguns dels projectes i iniciatives en que s’ha col·laborat i participat durant l’any 2019, són:

  • El projecte “Respostes davant de nous perfils” té com a objectiu general donar suport als professionals en l’adquisició de coneixement en l’atenció a les persones en el marc de l’envelliment, el trastorn mental i trastorns de l’espectre autista (TEA).
  • S’ha elaborat un codi ètic comú, al que s’hi han adherit la resta d’entitats sòcies.
  • Participem en un grup de treball per impulsar un model de formació dual adaptat per a treballadors/es amb discapacitat intel·lectual.
  • Amb el grup de comunicació, format pels responsables d’aquesta àrea a les entitats membres de Sinergrup, s’ha iniciat una campanya per donar a conèixer i reconèixer a les xarxes socials la tasca que realitzen els i les professionals, a partir de diferents testimoniscom els de Fundalis, La Fageda o Vivelloc.