Serveis a les persones

Per aconseguir la felicitat de les persones, la Fundació ofereix diversos serveis amb la voluntat de millorar la qualitat de vida i de donar suport en aquells àmbits que més ho necessiten.

Servei de suport a les famílies

El suport a les famílies és un conjunt de serveis adreçats a les famílies de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental, per atendre les seves necessitats, dubtes o consultes, personalitzades amb les necessitats concretes de les persones i dutes a terme pels educadors/es socials o el voluntariat.

SERVEI DE TUTELA

La Fundació ofereix informació i suport sobre el servei de tutela, un servei social especialitzat que duen a terme les entitats tutelars a partir d’un nomenament judicial, quan l’entorn familiar d’una persona incapacitada no se’n pot fer càrrec o el jutge considera que no és idoni que se’n faci.  Més informació a www.ftct.cat

SERVEI BON DIA

És un conjunt organitzat i coordinat d’accions, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

Més informació: https://www.fundacioonada.org/bondia

SERVEI VIU L’ESTIU

Els casals d’estiu són una alternativa de lleure i un parèntesi a la rutina diària, a partir de l’organització d’activitats en funció dels interessos de les persones. Aquest projecte neix de la voluntat de proporcionar a les famílies tant facilitats per a la conciliació familiar com per a disposar d’un temps personal durant l’estiu.

SERVEI D’ATENCIÓ A DOMICILI

És un conjunt organitzat i coordinat d’accions, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.

Ves al contingut