SERVEIS FORMATIUS

Els Serveis Formatius ofereixen orientació i capacitació a les persones amb especials dificultats, afavorint la seva integració en el mercat laboral.

 FORMACIÓ OCUPACIONAL

Formació laboral mitjançant programes formatius per millorar la qualificació professional i l’assoliment de competències professionals.

SERVEI PRELABORAL

Té per objectiu promoure la integració laboral de les persones amb trastorn mental sever, mitjançant l’aprenentatge d’habilitats socials i laborals.

PROGRAMA SIOAS 

Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental.

PUNT DE FORMACIÓ INCORPORA

Programa d’integració sociolaboral i promoció de la igualtat d’oportunitats i la inserció laboral de persones en situació o risc d’exclusió social, que ofereix a les empreses una alternativa de RSE i potencia la profesionalització i la formació de les entitats socials adherides.

Curs de Cuina Nivell 2


740 hores de formació teòrica i 104 hores de pràctiques en empreses
Certificat de Professionalitat.
Inici el 23/11/2019. Fi el 2/07/2020.
Horari de 8:30h a 14:30h
Més informacio: onada@fundacioonada.org

Curs Auxiliar de Cuina i Auxiliar de Bar –Sala

200 hores de formació teòrica i 100 hores de pràctiques en empreses
Inici el 21/02/2020. Fi el 14/05/2020
Horari de 8:30h a 14:30h
Més informacio: onada@fundacioonada.org