CENTRES FORMATIUS

Els Centres Formatius ofereixen orientació i capacitació a les persones amb especials dificultats, afavorint la seva integració en el mercat laboral.

CENTRES DE FORMACIÓ OCUPACIONAL

Imparteixen formació laboral mitjançant programes formatius per millorar la qualificació professional i l’assoliment de competències professionals.

SERVEI PRELABORAL

Té per objectiu promoure la integració laboral de les persones amb trastorn mental sever, mitjançant l’aprenentatge d’habilitats socials i laborals.

PUNT FORMATIU INCORPORA

La finalitat del Punt Informatiu Incorpora és millorar l’ocupabilitat i aconseguir la inserció laboral de persones en risc d’exclució social.