CENTRES FORMATIUS

Els centres formatius de la Fundació estan adreçats a persones amb dificultats d’inserció. S’ofereix orientació i capacitació per tal d’integrar-se en el mercat laboral.

CENTRES DE FORMACIÓ OCUPACIONAL

Adreçats a persones amb dificultats d’inserció, ofereixen orientació i capacitació per tal d’integrar-se en el mercat laboral.

El Centre de Formació ocupacional (CFO) ofereix formació laboral a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, mitjançant cursos i especialitats adequats a les capacitats i habilitats dels alumnes.

ESCOLA DE TURISME BAIX PENEDÈS

Ofereix formació especialitzada en restauració i turisme a persones amb dificultats d’inserció laboral de la comarca del Baix Penedès. l’Escola disposa d’un restaurant obert al públic durant el curs escolar i un servei de catering per a col·lectius. Més informació: www.escolaturismebp.org  facebook.com/EscolaDeTurismeDelBaixPenedes

SERVEI PRELABORAL

Coordinat amb els serveis socials, sanitaris, formatius i laborals, intervé en persones majors de 16 anys amb alguns dels diagnòstics inclosos en la definició dels trastorns mentals severs (TMS), estabilitzats i compensats de la seva malaltia, per tal de procurar la seva capacitació i habilitació per iniciar un itinerari d’inserció laboral i amb la finalitat d’aconseguir una integració laboral

En el marc del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, el servei prelaboral s’articula entre altres programes de Salut, Benestar i Família i Treball, i cobreix la fase de preparació prèvia al desenvolupament dels itineraris laborals i la inserció laboral proporcionant, a la vegada, una visió global i integradora de suport a tots els àmbits, per millorar la qualitat de vida, d’acord amb el programa de rehabilitació individual per a la inserció laboral de cada jove, durant una permanència màxima de 3 anys.

Skip to content