CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

Els Centres Especials de Treball (CET) tenen com a objectiu principal realitzar activitats productives per assegurar el treball remunerat dels i les treballadores i proporcionar una ocupació adaptada a les necessitats de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, amb dificultats per incorporar-se al mercat laboral.

Si ets un treballador/a amb discapacitat i vols treballar al nostre Centre Especial de Treball, envia’ns el teu cv aquí.

Els CET generen llocs de treball per a les persones amb dificultat d’inserció laboral, que es capaciten i milloren professionalment amb l’objectiu final de trobar feina en altres empreses i assolir una inclusió laboral ordinària.

El CET treballa sota la metodologia d’atenció centrada en la persona, atenent els desitjos i necessitats de cada persona treballadora per reestructurar i reenfocar l’activitat formativa, el suport a la inserció i la intermediació laboral que cada persona requereix i atendre les inquietuds de canvis de lloc de treball. La persona treballadora rep acompanyament i suport per tal de poder realitzar un camí formatiu i facilitar, si és possible, una nova inserció laboral.

Una de les línies estratègiques de la Fundació és “Capacitar a les persones per tal de poder assumir els nous reptes plantejats”. Les activitats formatives van orientades a  capacitar professionalment a la persona per tal que assoleixi uns hàbits i actituds laborals adequades, oferint també els suports necessaris al seu entorn personal, social i familiar.

El CET es regeix pel Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones. amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a la nostra entitat.

Al Es treballa conjuntament amb diferents serveis i àrees implicades per tal d’oferir un servei integral unificat i de qualitat, com els serveis de salut, serveis socials, serveis municipals d’ocupació, centres de lleure, l’àrea de formació i altres entitats externes.

El projecte de transformació i envelliment actiu té per objectiu detectar i intervenir en els possibles processos de deteriorament evolutiu de les persones treballadores amb discapacitat, a fi d’evitar i atenuar-ne els efectes, fent les adaptacions necessàries a cada lloc de treball i oferint un servei d’assessoria legal de forma gratuïta per tal d’ajudar a les persones que puguin optar a tramitar una prestació per incapacitat laboral.

Es poden consultar i contractar els serveis del CET a Empresa Social.

Skip to content