Centres d’atenció diürna

El Centres d’atenció diürna ofereixen serveis adreçats a les persones adultes amb discapacitat intel·lectual que, de forma temporal o permanent, no poden accedir a la vida laboral activa.

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL

Té per objectiu desenvolupar, mantenir i potenciar les capacitats individuals de les persones, fomentar la seva autonomia personal i social i millorar la seva integració a la comunitat.

SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ

Té per objectiu mantenir i potenciar les capacitats i competències de les persones, per tal d’afavorir la seva integració sociolaboral.

Skip to content