PATRONAT

 

El Patronat és el màxim òrgan de govern i d’administració de la Fundació. Els membres del Patronat exerceixen el seu càrrec gratuïtament. Els membres del Patronat de la Fundació Onada són:

President. Sr. Josep Gomis Martí
Membre del patronat des de l’any 2004. Actualment jubilat

Tresorer. Sr. Luis de Grandes
Membre del patronat des de l’any 2018. Notari i economista. Actualment jubilat.

Secretari. Sr. Manuel Palou Serra
Membre del patronat des de l’any 2004. Actualment jubilat, ha desenvolupat diferents funcions en el sector editorials i com a redactor de la gran enciclopèdia de Catalunya. Director d’un Centre Especial de treball.

VOCALS

Sr. Antoni Coll Gilabert
Membre del patronat des de l’any 2005

Sr. José Manuel Asensio Campoy
Membre del patronat des de l’any 2005. Enginyer industrial

Sra. Júlia Ramon Puig
Representant de l’Associació de Pares amb Fills Disminuïts Matinada, membre del patronat des de l’any 2005. Comercial jubilada

Sra. Anna Maria Solé Ramos
Representant de la Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona, membre del patronat des de l’any 2016 Funcionària del cos superior de la Generalitat de Catalunya. Subdirectora i Directora territorial de Justícia i Benestar Social. Diputada al Parlament X legislatura.

Sr. Jesús Martín Asensio
Membre del patronat des de l’any 2017. Professional de la Industria Química

Sr. Francesc Pintado de Aizpuru
Representant de la Federació Empresarial d’Hostaleria de la Província de Tarragona, membre del patronat des de l’any 2018

Sr. Javier Gutiérrez Martín
Representant de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, membre del patronat des de l’any 2018

Sr. David Castañeda Garrido
Representant de l’Associació Empresarial Química de Tarragona, membre del patronat des de l’any 2018

Sr. Antonio López López
Representant del Consell Comarcal del Tarragonès
Ex-alcalde i Regidor del Catllar, Ex-Diputat provincial, Vice-President del Consell Comarcal del Tarragonès. Membre del patronat des de l’any 2019