No m’esperava que em truquessin tan aviat

Després de fer el curs d’atenció al client del programa Incorpora de la Fundació la Caixa a la Fundació Onada, la Susana va realitzar pràctiques a la ITV de Tarragona. “Jo ja havia treballat anteriorment en atenció al client. Mentre buscava feina vaig veure el curs de la Fundació Onada i em vaig apuntar per perfeccionar el que ja sabia, aprendre més i adquirir nous coneixements.”

Els cursos Incorpora de la Fundació Onada inclouen un període de pràctiques en empreses. “Per la meva discapacitat no podia fer els treballs que s’oferien. Vaig mirar pel meu compte i vaig veure que a la ITV buscaven un auxiliar administratiu amb atenció al client. Ho vaig comentar a la meva tutora a la Fundació, ella es va posar en contacte amb l’empresa”.

Josep Cases, cooordinador ITV Tarragona, ens comenta que Applus+ Iteuve està molt compromesa amb la formació. Anteriorment, han tingut alumnes en practiques, sobretot d’instituts, i l’experiència, confessa, és molt bona bona. “A l’empresa ens trobem amb gent que porta una altra visió de fora, i la plantilla valora molt positivament a les persones en pràctiques, que també ajuden a  treure la feina que queda penjada i que el dia a dia no permet”.

Per a Josep, les pràctiques ajuden a donar una oportunitat a les persones que busquen feina, per tal que puguin trobar un lloc en el món laboral, però també a reforçar la plantilla.

La Susana va realitzar les seves pràctiques a la ITV de Tarragona durant dues setmanes. “Quan van acabar les practiques em van dir que havien quedat contents, i al cap de poques setmanes em van proposar contractar-me”.

La Susana recomana el curs de la Fundació Onada: “m’ha agradat molt, principalment m’ha ajudat per trobar feina però també en adquirir confiança, en reforçar el que ja sabia i per aplicar altres mètodes. El curs m’ha anat molt bé, m’ha donat seguretat, l’he trobat molt positiu.”

La Susana també confessa que les pràctiques li van agradar molt: “Les companyes m’anaven explicant tot. He estat en altres llocs fent formació i l’acollida a la ITV ha estat molt bona, i això t’ajuda. Que t’agradi la feina i trobar-te a gust fa que estiguis més motivat i treballis millor.”

M’agrada la feina, m’agrada l’ambient, m’agrada els companys.

Applus+ Iteuve realitza inspeccions ITV per comprovar que els vehicles compleixen amb els nivells de seguretat i respecte al medi ambient necessaris per a una conducció responsable, col·laborant amb usuaris, professionals del sector de l’automoció i les administracions públiques en la millora de la seguretat viària i el medi ambient a les carreteres, tot garantint que les inspeccions tècniques dels vehicles es fan amb total imparcialitat, independència i excel·lència.

Per a Applus+ Iteuve l’actiu més important és el capital humà, que dona resposta a les necessitats dels clients, amb una cultura centrada en les persones, fomentant un entorn de treball divers i inclusiu que potenciï l’èxit i desenvolupament de cada individu.

Compromesos a ser un reflex d’una societat diversa, Applus+ Iteuve compta amb un projecte de Diversitat i Inclusió per garantir que la plantilla creix en diversitat de gènere, capacitats i cultura.