Les entitats Fundalis al 2018 van activar al 2018 l‘Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona amb l’objectiu de donar resposta en els processos de formació i inserció laboral a col·lectius vulnerables i la missió de millorar la qualitat de vida de les persones en situació de risc d’exclusió laboral, mitjançant processos d’acompanyament sociolaboral, formació i feina, que els i les apoderin i en promoguin la inserció en el mercat laboral.

Les persones beneficiàries són treballadors i treballadores en situació o greu risc d’exclusió laboral, acompanyades pels serveis socials referents, i amb ganes, disponibilitat i capacitat per encetar un procés personal d’apoderament personal, ocupacional i laboral.

  • El 2019 l’Ei ha donat suport a 45 persones i facilitat la contractació de 15.
  • El 2020 l’Ei ha donat suport a 66 persones i facilitat la contractació de 9.
  • El 2021 l’Ei ha donat suport a 50 persones,  contractant en un procés d’inserció a 11 treballadors/es.

A Catalunya al 2019 (pendent dades 2020) hi van haver 65 empreses d’inserció, que van gestionar:

  • 205 persones treballadores en procés d’inserció
  • 436 personal d’estructura.
  • 44 persones, inicialment en inserció, durant el 2019 passen a l’estructura (13 són dones i 31 homes).
  • Al final de l’exercici, el 58% de les insercions mantenia el lloc de treball (2.115 persones)

Al 2019, les persones treballadores amb discapacitat van representar un 1,9% de les empreses contractades mitjançant les Empreses d’Inserció de Catalunya, darrere de les persones migrants en situació d’exclusió (RS), que representen el col·lectiu majoritari, les persones aturades majors de 45 anys, les persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), les persones aturades de llarga durada, les persones procedents de centres penitenciaris i joves. Més informació: https://treball.gencat.cat/web/.content/25_treball_en_la_diversitat/insercio_laboral_empreses/documents/balancsocial2019.pdf

Amb el suport de: