Col·laboració estratègica entre Xarxa Santa Tecla i Fundalis per contribuir a la millora dels serveis socials al territori

Sinergies per donar suport a col·lectius vulnerables, en situació de risc o d’exclusió sociolaboral al Tarragonès i Baix Penedès

La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla i l’Associació Fundalis, grup format per la Fundació Santa Teresa del VendrellFundació Onada de Tarragona i Fundació Ginac de Valls, sumen esforços per contribuir a la millora del serveis socials al territori, treballant plegats per analitzar les necessitats socials del territori i desenvolupar serveis, especialment els destinats a facilitar la inserció sociolaboral i el benestar de col·lectius vulnerables, com ara la joventut en risc d’exclusió, les persones amb dependència i les persones amb discapacitat i/o trastorns mentals.

En aquesta línia la Xarxa de Santa Tecla es compromet a derivar persones en procés de recerca de feina (sobretot joves que provenen de serveis de l’àmbit d’Infància) als serveis de formació, acompanyament i inserció laboral de Fundalis i de les seves entitats associades. La Xarxa de Santa Tecla estudiarà a més les oportunitats internes de generar llocs de treball i/o pràctiques laborals per a persones en procés d’inserció, dins del conjunt de feines i serveis de que disposen i porten a terme les entitats de la Xarxa Santa Tecla. El conveni també incorpora la voluntat de la Xarxa de Santa Tecla de contractar, a través de l’Empresa d’Inserció de les comarques de Tarragona o els Centres Especials de Treball de les entitats de Fundalis, aquells serveis que pugui necessitar i els llocs de treball identificats per ser ocupats temporalment per persones en procés d’inserció.

Fundalis, grup d’organitzacions sense ànim de lucre amb una consolidada trajectòria en la prestació d’atenció i assistència social i sanitària a  la ciutadania de les comarques del Tarragonès, Alt Camp i Baix Penedès, obrirà els seus serveis de formació, acompanyament i inserció laboral a les persones derivades per la Xarxa Santa Tecla, incorporarà a la Borsa de treball les persones en recerca de feina que pugui derivar la Xarxa Santa Tecla, col·laborarà en la identificació d’oportunitats de generar llocs de treball i/o pràctica laboral per a persones en procés d’inserció i cobrirà llocs de treball, creant així ocupació temporal per persones vulnerables, en el marc de processos de formació i inserció laboral.

L’aplicació del conveni, que obre la porta a futurs acords concrets per a la posada en marxa de nous projectes conjunts, estarà regida per una Comissió de seguiment paritària encarregada de la coordinació, el seguiment, l’avaluació i les millores oportunes, que es reunirà de forma periòdica.

L’Associació Fundalis, amb domicili social al Vendrell, agrupa a diferents entitats d’iniciativa social, sense ànim de lucre, del Camp de Tarragona: Fundació Onada, Fundació Ginac, Fundació Santa Teresa del Vendrell i Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona, orientades a oferir serveis i atenció integral a persones amb discapacitat i/o trastorn mental i persones vulnerables, en situació o risc d’exclusió sociolaboral, per tal de millorar la seva qualitat de vida i la seva felicitat. Aquestes entitats duen a terme diferents tipus d’activitats assistencials, formatives i d’ocupació, mitjançant centres, programes i projectes diversos, adaptats a cada persona i a cada territori. Així, una part important de la seva activitat està dirigida a la formació, acompanyament, generació de oportunitats de treball i d’inserció sociolaboral per a aquestes persones.

La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, amb domicili social a Tarragona, és l’organització sanitària i social sense ànim de lucre més gran de Catalunya, amb una plantilla d’uns 3.000 professionals i una cinquantena de centres i serveis socials i sanitaris desplegats al Tarragonès i el Baix Penedès. Agrupa les següents entitats: Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, Fundació Centres Assistencials i d’Urgències, Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla, Fundació Casa Sant Josep de Tarragona, Fundació Estela per a la Discapacitat, Fundació La Muntanyeta.

La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla i les entitats que en formen part tenen com a objectiu donar atenció i assistència sanitària i social a la comunitat, a través d’ una xarxa integral i integrada, amb dispositius complementaris i de qualitat, que s’orienten a les necessitats de les persones, cercant la qualitat i la seguretat en la assistència.