Ajuts de la Diputació de Tarragona per fer front a la pandèmia

La Diputació de Tarragona ha concedit a la Fundació Privada Onada un total de 28.611,40  euros destinats a la cobertura de les despeses extraordinàries generades a causa de la crisi sanitària de la Covid-19.

Amb aquests fons s’ha pogut finançar l’adquisició de material de protecció, prevenció i neteja molt divers, així com part de les despeses laborals del personal de l’entitat que s’ha dedicat a prevenir i lluitar contra la malaltia.