Memòria i balanç social

La Memoria 2020 explica, d’una manera resumida, la nostra actuació al llarg de l’exercici 2020, mitjançant dades dels àmbits social, econòmic i ambiental, per tal de poder avaluar el grau de compliment de la nostra finalitat fundacional, millorant la inserció social i laboral, i també la  qualitat de vida i la felicitat d’aquests col·lectius. Més d’un centenar de persones voluntàries, institucions públiques, empreses privades, famílies, treballadores i treballadors, així com les persones ateses pels diferents centres i serveis de la Fundació, han fet possible tot això que us presentem, i per aquest motiu els hi volem traslladar el nostre sincer agraïment.

El treball conjunt amb la Fundació Santa Teresa del Vendrell i amb la Fundació Ginac, ens permet crear moltes sinergies i avançar en la qualitat assistencial i en la viabilitat econòmica dels nostres projectes, construint un futur compartit. La Fundació Tutelar de les comarques de Tarragona i la Empresa d’Inserció de les Comarques de Tarragona, són un bon exemple d’aquesta feina conjunta.

Tenim un sector que acumula retallades i congelacions de subvencions durant més de 10 anys, i ara haurà de superar la nova crisi econòmica fruit de la pandèmia. La tasca no serà fàcil però, malgrat tot, continuem convençuts de la nostra important tasca social, treballant amb il·lusió, professionalitat i proactivitat, innovant i creant nous serveis, per mantenir i millorar el nivell d’atenció a les persones. Hem de continuar reinventant-nos, plantejant nous projectes i fent coses noves de manera diferent, amb el suport de les altres entitats de Fundalis i de Sinergrup.

Aquest exercici ha estat marcat pel Covid-19 i la necessitat de garantir la salut de totes les persones de la Fundació. Mesures com la creació de grups bombolla descentralitzats, acompanyaments individualitzats, mesures de protecció individuals i col·lectives, confinaments, adaptacions d’horaris, baixes preventives, i un llarg etcètera, han contribuït a oferir una atenció segura, evitant els contagis.

Volem destacar tres projectes que han marcat aquest exercici:

  • La creació, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, d’una llar temporal per a persones amb discapacitat intel·lectual del Camp de Tarragona positives en Covid-19.
  • L’acord amb l’Associació El Pont, a finals d’any, pel traspàs de les seves llars-residències a la Fundació Onada.
  • La Fundació Onada treballa cada dia per continuar sent una organització innovadora i de futur, que aporta solucions a les persones amb més dificultats de la comarca del Tarragonès.

Ben segur que amb el suport, el compromís i l’esforç de tothom, mantindrem viu l’esperit de servei i la sensibilitat per treballar al costat de les persones que més ens necessiten.