Reclamem el 100% del pagament dels serveis pel coronavirus

La federació DINCAT, que agrupa 281 entitats socials i representa els drets de més de 30.000 persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies a Catalunya expressa la seva disconformitat amb l’anunci de la retallada d’un 15% en el pagament dels serveis d’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual temporalment tancats que ha comunicat el departament de Treball, Afers Socials i Famílies a les entitats del sector.

DINCAT recorda que els i les professionals dels serveis d’atenció diürna temporalment tancats per evitar la propagació del COVID19 continuen atenent a les persones amb discapacitat en els recursos residencials on aquestes persones viuen de manera habitual.

Les entitats continuen prestant els seus serveis de suport i acompanyament al cent per cent de les seves capacitats, amb un enorme esforç dels equips professionals i amb unes condicions de seguretat personal clarament insuficients i necessiten de manera inapel·lable garantir la seva capacitat per a continuar prestant aquests serveis.

Si es confirmés la decisió de retallar el pagament dels serveis prestats, es posaria en perill la viabilitat de les entitats i en dubte el reconeixement a la feina dels equips professionals, per tant, la prestació de serveis fonamentals per als sectors més fràgils i vulnerables.

DINCAT espera del compromís i la sensibilitat del Govern de Catalunya i es rectifiqui la decisió presa i es garanteixi el pagament del 100% dels serveis prestats per les entitats que acompanyen a les persones amb discapacitat i les seves famílies.

DINCAT manifesta que s’arriba al 2020, després d’un llarg període de congelació dels mòduls que sustenten els serveis i afegeix que les entitats han fet front a moltes situacions delicades, per ajustar els seus comptes any rere any, també afirma que en la situació actual no hi ha marge per reduir partides de despesa.

Descarregar nota de premsa

Més informació sobre la gestió del coronavirus a la Fundació.