Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Sisitema integrat de gestió

La fundació va començar els processos de certificació dels diferents serveis l'any 1998.

Actualment, tots els serveis de la fundació tenen implantat un Sistema de Gestió Integrat, que contempla qualitat i prevenció de riscos.

El Sistema de Gestió de qualitat està certificat segons les normes ISO 9001:2008 i el Sistema de Prevenció de Riscos Laborals segons la norma OHSAS 18001:

Aquestes certificacions són una mostra del nostre compromís amb les persones i el respecte al nostre entorn.

foto foto

  • Fundació GinacFundació Ginac
  • Carrer Riu Llobregat No.10, 43006, Camp Clar de Tarragona, i a l'avinguda
    Altafulla 10-16, del Polígon Industrial Roques Planes, 43830, de Torredembarra.
    Podeu contactar amb nosaltres al telèfon 977 55 29 26, el fax 977 54 28 35 o bé
    escriure'ns a: onada@onada.org
  • SOC