Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Serveis Ambientals

El compromís amb el territori i el respecte pel medi ambient com un dels nostres valors ens han portat a incloure la Gestió de Residus dins del marc d'activitats del CET.

Serveis ambientals

 • Recollida d'oli vegetal
 • Recollida i tractament de residus vegetals
 • Elaboració i execució de projectes amb impactes ambientals positius
foto

 • Fundació GinacFundació Ginac
 • Carrer Riu Llobregat No.10, 43006, Camp Clar de Tarragona, i a l'avinguda
  Altafulla 10-16, del Polígon Industrial Roques Planes, 43830, de Torredembarra.
  Podeu contactar amb nosaltres al telèfon 977 55 29 26, el fax 977 54 28 35 o bé
  escriure'ns a: onada@onada.org
 • SOC