Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Presentació

La FUNDACIÓ PRIVADA ONADA és una entitat d'iniciativa social sense ànim de lucre, situada a l'Espai de Trobada de Campclar al carrer Riu Llobregat No.10, 43006, de Tarragona, i a l'avinguda Altafulla 10-16, del Polígon Industrial Roques Planes, 43830, de Torredembarra.

Podeu contactar amb nosaltres al telèfon 977 55 29 26, el fax 977 54 28 35 o bé escriure'ns a: onada@onada.org.

La nostra missió és la integració social i laboral de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, dins d'un marc organitzatiu de sostenibilitat, normalitat i eficiència, per aconseguir la seva felicitat i la de les seves famílies.

Treballem per millorar la seva autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint els suports que cadascú necessita, per tal que disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans.

foto foto foto foto foto

  • Fundació GinacFundació Ginac
  • Carrer Riu Llobregat No.10, 43006, Camp Clar de Tarragona, i a l'avinguda
    Altafulla 10-16, del Polígon Industrial Roques Planes, 43830, de Torredembarra.
    Podeu contactar amb nosaltres al telèfon 977 55 29 26, el fax 977 54 28 35 o bé
    escriure'ns a: onada@onada.org
  • SOC