Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Serveis de Jardineria i Treballs Forestals

Creem i mantenim els espais verds des del màxim respecte cap al medi ambient, mitjançant la utilització de materials i productes ecològics i solidaris amb el medi natural.

Gestió d'espais Verds

 • Disseny d'espais.
 • Realització de projectes.
 • Assessorament tècnic.
 • Manteniment i gestió integral d'espais verds.
 • Execució d'obres.
 • Preparació i acondicionament de terres.
 • Instal·lació i manteniment de sistemes de reg.
 • Sembra i plantació.
 • Gestió d'arbrat, plantacions, esporgues.
foto

Treballs forestals i mediambientals

 • Manteniment integral dels murs verds.
 • Neteja forestal.
 • Recuperació d'espais naturals.
 • Franges de seguretat.
 • Recuperació de camins.
 • Manteniment de parcel·les.
 • Manteniment de línies elèctriques.
 • Neteja de boscos per la millora cinegètica.
 • Neteja de cursos fluvials.
foto

 • Fundació GinacFundació Ginac
 • Carrer Riu Llobregat No.10, 43006, Camp Clar de Tarragona, i a l'avinguda
  Altafulla 10-16, del Polígon Industrial Roques Planes, 43830, de Torredembarra.
  Podeu contactar amb nosaltres al telèfon 977 55 29 26, el fax 977 54 28 35 o bé
  escriure'ns a: onada@onada.org
 • SOC