Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Centres Ocupacionals (CO)

Serveis d'atenció diürna adreçats a les persones adultes amb discapacitat i/o trastorn mental que, de manera temporal o permanent, no poden accedir a la vida laboral activa. El nostre CO desenvolupa els seus objectius a partir de dos serveis:

Serveis de Teràpia Ocupacional - STO

foto

Tenen per objectiu desenvolupar, mantenir i potenciar les capacitats individuals de les persones amb discapacitat, per millorar la seva autonomia personal isocial i fomentar la seva integració en la comunitat.

Serveis Ocupacional d'Inserció - SOI

foto

Tenen per objectiu mantenir i potenciar les capacitats i les competències de les persones per tal d'afavorir la seva integració sociolaboral.


  • Fundació GinacFundació Ginac
  • Carrer Riu Llobregat No.10, 43006, Camp Clar de Tarragona, i a l'avinguda
    Altafulla 10-16, del Polígon Industrial Roques Planes, 43830, de Torredembarra.
    Podeu contactar amb nosaltres al telèfon 977 55 29 26, el fax 977 54 28 35 o bé
    escriure'ns a: onada@onada.org
  • SOC