Compromís amb les persones, compromís amb el territori

Calculadora

COM COBRIR EL 2% D'OCUPACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT MARCADA PER LLEI?

Les empreses de 50 treballadors o més, han de reservar el 2% de la plantilla per a persones amb discapacitat. Si l'empresa té més de 50 treballadors, la reserva és proporcional al nombre de treballadors, comptabilitzant sempre valors enters a l'alça.

Excepcionalment, les empreses poden quedar exemptes d'aquesta obligació, sempre que s'apliqui alguna mesura alternativa.

Mesures alternatives:

 • Realitzar un contracte de prestació de serveis a un centre especial de treball com la Fundació Santa Teresa. L'import ha de ser tres vegades L'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) per a cada treballador amb discapacitat que no s'ha contractat.
 • Implantar un enclavament laboral.
 • Fer una donació o patrocini per projectes de creació de llocs de treballo de formació i inserció laboral.
Calculadora

 • Fundació GinacFundació Ginac
 • Carrer Riu Llobregat No.10, 43006, Camp Clar de Tarragona, i a l'avinguda
  Altafulla 10-16, del Polígon Industrial Roques Planes, 43830, de Torredembarra.
  Podeu contactar amb nosaltres al telèfon 977 55 29 26, el fax 977 54 28 35 o bé
  escriure'ns a: onada@onada.org
 • SOC